Európska únia

Čo robí EÚ pre svojich občanov

Čo robí EÚ pre svojich občanov

Európska únia je od roku 1957 prínosom pre občanov tým, že usiluje o mier a prosperitu. Pomáha chrániť naše základné politické, sociálne a hospodárske práva.

Tieto prínosy zlepšujú náš každodenný život, aj keď ich možno pokladáme za samozrejmé.

Mier a bezpečnosť

Stredná a západná Európa ešte nikdy nezažila také dlhé obdobie bez vojny. Európska únia je najúspešnejším mierovým projektom v ľudskej histórii, za čo bola odmenená Nobelovou cenou za mier. Európania sú úzko prepojení hospodársky a kultúrne, ako aj prostredníctvom demokratických hodnôt, ktoré máme spoločné.

Jednotný trh

Jednotný trh je najrozvinutejším a najotvorenejším trhom na svete. Vychádza zo štyroch kľúčových slobôd EÚ, ktoré Vám a ostatným občanom umožňujú:

 1. žiť alebo pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ,
 2. prevádzať peniaze,
 3. predávať tovar bez obmedzení,
 4. poskytovať služby na rovnakom základe.

Prísne potravinárske a environmentálne normy

Keďže krajiny EÚ úzko spolupracujú, na naše potravinyživotné prostredie sa vzťahujú jedny z najprísnejších noriem na svete. Bezohľadné podniky nemôžu beztrestne predávať kontaminované potraviny alebo znečisťovať rieky či krajinu.

Prínosy pre spotrebiteľov

Zákazníci majú teraz istotu, že ak vrátia tovar, dostanú späť peniaze. Cestujúci si môžu zakúpiť lístky na vlak alebo letenky s vedomím, že ak sa ich spoj omešká alebo zruší, bude im vyplatená finančná náhrada. Normy, ktoré musí spĺňať tovar v obchodoch v EÚ, sú jedny z najprísnejších na svete, či už ide o kvalitu alebo bezpečnosť.

Ľudské práva

EÚ ochraňuje všetky menšiny a zraniteľné skupiny a zasadzuje sa za utláčaných. Trvá na rovnakom zaobchádzaní so všetkými, nehľadiac na rozdiely, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, pohlavie, jazyk, kultúru, profesiu, postihnutie alebo sexuálnu orientáciu.

Svetová veľmoc

Keď krajiny EÚ konajú jednotne, zaváži ich slovo vo svetovej politike oveľa viac ako 27 slovo malých a stredných národov konajúcich samostatne. Máme politický vplyv. Pokiaľ ide o obchod, naše regulačné normy a normy týkajúce sa výrobkov sú prijímané na celom svete ako globálna norma.

Ďalšie prínosy EÚ pre jej občanov:

 • Váš mobil a online služby môžete používať bez ďalších nákladov kdekoľvek v EÚ. Služby online strímingu videa a hudby môžete využívať v celej EÚ s istotou, že Vaše osobné údaje sú chránené právnymi predpismi EÚ.
 • Vaše práva sú chránené aj pri cestovaní: Pravidlá EÚ chránia Vaše práva v prípade meškania alebo zrušenia spoja. Či už cestujete lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom, máte právo na spravodlivé zaobchádzanie.
 • Môže využívať odbornú prípravu a podporu pre Váš podnik: Vďaka programom EÚ, ako je Erasmus+, môžete vyťažiť maximum z prípravy na Vašu kariéru. Európska únia takisto v najväčšej miere pomáha podnikateľom – od financovania až po koučing, a od podpory podnikateľských sietí až po výmenné programy.
 • Vďaka Charte základných práv EÚ ste ako pracovník chránený pred nespravodlivým zaobchádzaním na pracovisku. Zakazuje sa diskriminácia, a to aj pokiaľ ide o odmeňovanie a prepúšťanie.
 • Ako občan EÚ ste chránený pred negatívnymi následkami globalizácie tým, že EÚ podporuje malé podniky a platia v nej pravidlá, ktorými sa zabezpečuje, aby veľké spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel na dani.

 

Zistite, ako EÚ ovplyvňuje váš život. Budete prekvapený, koľko príkladov nájdete.

 • Čo robí Európa pre mňa – stovky výstižných a ľahko čitateľných faktov, na základe ktorých vidno, ako EÚ pozitívne vplýva na život ľudí
 • Citizens' App – kto má akú úlohu v EÚ, prečo je EÚ pre Váš každodenný život dôležitá, aké výzvy stoja pred ňou a ktoré z nich ovplyvnia našu budúcnosť?
 • EU results – príklady projektov financovaných EÚ
Back to top