Unia Europejska

Co UE robi dla swoich obywateli

Co UE robi dla swoich obywateli

Od 1957 r. Unia Europejska działa na rzecz pokoju i dobrobytu, przynosząc korzyści wszystkim swoim obywatelom. Pomaga chronić nasze podstawowe prawa polityczne, społeczne i gospodarcze.

Choć być może nie widzimy w tych działaniach nic nadzwyczajnego, to ułatwiają one nasze codzienne życie.

Pokój i bezpieczeństwo

Europa Środkowa i Zachodnia nigdy nie zaznały tak długiego okresu bez wojny. UE jest najbardziej udanym projektem pokojowym w historii ludzkości i otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Europejczyków łączą ścisłe więzi gospodarcze i kulturowe oraz wspólnie wyznawane wartości demokratyczne.

Jednolity rynek

Jednolity rynek jest najbardziej rozwiniętym i otwartym rynkiem na świecie. Opiera się on na czterech podstawowych wolnościach UE, dzięki którym każdy obywatel może:

 1. mieszkać lub pracować w dowolnym kraju UE,
 2. swobodnie transferować swój kapitał,
 3. sprzedawać towary bez ograniczeń,
 4. świadczyć usługi na takich samych zasadach.

Wysokie standardy dotyczące żywności i ochrony środowiska

Ponieważ kraje UE tak blisko ze sobą współpracują, nasza żywność i środowisko naturalne spełniają normy jakości, które należą do najwyższych na świecie. Przedsiębiorstwa, które bez żadnych skrupułów dopuszczą się sprzedaży skażonej żywności lub zanieczyszczą rzeki i tereny wiejskie, muszą się liczyć z nieuniknioną karą.

Korzyści dla konsumentów

Kupujący mogą teraz mieć pewność, że w przypadku zwrotu nabytych produktów otrzymają zwrot pieniędzy. Podróżni są spokojni o to, że zostaną im zwrócone koszty biletów kolejowych lub lotniczych, jeśli ich podróż będzie opóźniona lub zostanie odwołana. Ponadto normy, jakie muszą spełniać towary w sklepach w UE, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa.

Prawa człowieka

UE chroni wszystkie mniejszości i słabsze grupy społeczne, a także staje w obronie prześladowanych i opowiada się za równym traktowaniem wszystkich osób, niezależnie od narodowości, płci, grupy językowej, kultury, zawodu, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej.

Mocarstwo światowe

Państwa UE, działając jednomyślnie, mówią znacznie silniejszym głosem na arenie międzynarodowej niż 27 pojedyncze małe i średnie państwa. UE ma duże znaczenie polityczne. Jeśli chodzi o handel, unijne standardy regulacyjne i normy dotyczące produktów są przyjmowane na całym świecie jako norma światowa.

Inne korzyści, jakie UE przynosi swoim obywatelom:

 • Możesz korzystać z usług telefonicznych i usług online bez dodatkowych opłat na całym terytorium UE. Masz również dostęp do streamingu muzyki i wideo w całej UE, a Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z prawem UE.
 • Twoje prawa są chronione podczas podróży: przepisy UE chronią Twoje prawa, w przypadku gdy Twoja podróż zostaje opóźniona lub anulowana. Niezależnie od tego, czy podróżujesz samolotem, pociągiem, statkiem czy autobusem, przysługuje Ci prawo do sprawiedliwego traktowania.
 • Możesz korzystać ze szkoleń i wsparcia dla swojej firmy: dzięki programom UE, takim jak Erasmus+, możesz korzystać ze szkoleń pomocnych w rozwoju kariery zawodowej. UE oferuje również kompleksowe wsparcie dla firm: od finansowania i coachingu, aż po sieci biznesowe i systemy dzielenia się doświadczeniami.
 • Jako pracownik, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, jesteś chroniony przed nieuczciwym traktowaniem w miejscu pracy. Zabrania się dyskryminacji, w tym w zakresie wynagrodzeń i zwolnień.
 • Jako obywatel UE jesteś chroniony przed negatywnymi skutkami globalizacji dzięki wsparciu UE dla małych przedsiębiorstw oraz przepisom, które gwarantują, że duże przedsiębiorstwa płacą należne podatki.

 

Dowiedz się, jak UE wpływa na Twoje życie. Być może zdziwisz się, jak wiele znajdziesz przykładów.

 • Co Europa robi dla mnie — setki zwięzłych i przejrzystych zestawień informacji wyjaśniających, jak UE korzystnie wpływa na życie obywateli
 • Citizens' App — kto się czym zajmuje w UE i jakie ma to przełożenie na Twoje codzienne życie? Jakie wyzwania — w tym te kształtujące Twoją przyszłość — stoją przed UE?
 • Wyniki UE — przykłady projektów finansowanych przez UE
Back to top