Europese Unie

Wat de EU voor haar burgers doet

Wat de EU voor haar burgers doet

Al sinds 1957 zet de Europese Unie zich in voor vrede en welvaart in Europa. Zij helpt onze politieke, sociale en economische grondrechten te beschermen.

Hoewel we dat nu als vanzelfsprekend beschouwen, heeft het ons dagelijks leven enorm verbeterd.

Vrede en veiligheid

In Midden- en West-Europa was er nog nooit een zo lange periode zonder oorlog. De EU is het meest succesvolle vredesproject uit de geschiedenis van de mensheid, en heeft daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Als Europeanen zijn we niet alleen in economisch en cultureel opzicht nauw met elkaar verbonden, maar ook door de democratische waarden die we gemeen hebben.

Eengemaakte markt

De interne eengemaakte markt is de meest geavanceerde open markt van de wereld. Zij steunt op vier belangrijke "vrijheden", die u en uw medeburgers de mogelijkheid geven om in de hele EU:

 1. te wonen en te werken
 2. uw geld over te brengen
 3. onbeperkt goederen te verkopen
 4. op voet van gelijkheid diensten te verrichten

Strenge voedsel- en milieunormen

Omdat de EU-landen zo nauw samenwerken, gelden er in in de hele EU strenge normen voor de kwaliteit van ons voedsel en de bescherming van ons milieu. Bedrijven die het niet zo nauw nemen en besmet voedsel verkopen of onze rivieren en onze landschappen vervuilen, kunnen de dans niet ontspringen.

Voordelen voor de consument

Wie iets koopt, kan er nu op vertrouwen dat hij zijn geld terugkrijgt als hij het gekochte terugstuurt. Reizigers kunnen een treinkaartje of vliegticket kopen in de wetenschap dat zij hun geld terugkrijgen als hun reis wordt geannuleerd of veel vertraging oploopt. En wat je in de EU in de winkel koopt, moet aan de strengste eisen ter wereld voldoen, zowel wat kwaliteit als wat veiligheid betreft.

Mensenrechten

De EU beschermt minderheden en kwetsbare groepen, en komt op voor de onderdrukten. Wat ook uw nationaliteit, geslacht, taal, cultuur, beroep, handicap of seksuele geaardheid is, de EU hamert erop dat u gelijk behandeld wordt, net als iedereen.

Wereldwijde invloed

EU-landen die met één stem spreken, hebben meer invloed in de wereld dan 27 kleine en middelgrote landen die elk afzonderlijk voor hun belangen opkomen. Samen hebben we meer politieke macht. Betreffende handel, onze regels en normen voor producten gelden als maatstaf voor de rest van de wereld.

Andere voordelen van de EU voor haar burgers

 • In de hele EU kunt u zonder extra kosten gebruikmaken van uw telefoon en online-diensten. En waar in de EU u ook muziek of video streamt, dankzij de EU-regels zijn uw persoonsgegevens veilig.
 • Ook op reis wordt u beschermd: De EU geeft u bepaalde rechten bij vertraging of annulering. Of u nu per vliegtuig, trein, boot of bus reist, u heeft altijd recht op een eerlijke behandeling.
 • Mogelijkheden voor studenten en bedrijven: Ben je student, dan kan Erasmus+ je helpen bij je opleiding om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je loopbaan. Heeft u een bedrijf, dan kan de EU u helpen met financiering en coaching, of kunt u meedoen aan bedrijfsnetwerken en uitwisselingsprogramma’s.
 • Het Handvest van de grondrechten van de EU beschermt u dan weer als werknemer tegen oneerlijke behandeling op het werk. Het verbiedt discriminatie, met name op het gebied van beloning en ontslag.
 • Als EU-burger wordt u beschermd tegen de negatieve aspecten van de globalisering door de steun van de EU voor kleine bedrijven en regels die grote bedrijven verplichten hun belastingen te betalen.

 

Ontdek hoe de EU verschil maakt in uw leven. Misschien zult u verbaasd staan hoeveel voorbeelden u vindt.

 • In mijn leven – Honderden makkelijk leesbare factsheets die laten zien hoe de EU een positief effect heeft op het leven van mensen
 • Citizens' App – Wie wat doet in de EU, hoe relevant dit is in uw dagelijks leven en voor welke uitdagingen de EU staat, die in vele gevallen bepalend zijn voor uw toekomst.
 • EU results – Voorbeelden van projecten met EU-geld
Back to top