Unjoni Ewropea

X’tagħmel l-UE għaċ-ċittadini tagħha

X’tagħmel l-UE għaċ-ċittadini tagħha

Sa mill-1957, l-Unjoni Ewropea kienet ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini tagħha billi ħadmet għall-paċi u l-prosperità. Hi tgħin biex tipproteġi d-drittijiet bażiċi politiċi, soċjali u ekonomiċi tagħna.

Għalkemm nistgħu neħduhom bħala sine qua non, dawn il-benefiċċji jtejbu l-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Paċi u sigurtà

L-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa tal-Punent qatt ma jafu żmien daqshekk twil mingħajr gwerra. L-UE hija l-aktar proġett ta’ paċi li rnexxa fl-istorja tal-bniedem u ngħatat il-Premju Nobel għall-Paċi. L-Ewropej huma marbuta ekonomikament u kulturalment mill-qrib, u permezz tal-valuri demokratiċi li naqsmu.

Suq Uniku

Is-suq uniku huwa l-aktar suq żviluppat ħafna u miftuħ fid-dinja. Huwa bbażat fuq l-4 libertajiet ewlenin tal-UE, li jippermettu lilek u liċ-ċittadini oħra:

  1. tgħixu jew taħdmu fi kwalunkwe pajjiż tal-UE
  2. iċċaqalqu l-flus
  3. tbigħu oġġetti mingħajr restrizzjonijiet
  4. tipprovdu servizzi fuq l-istess bażi.

Standards ambjentali u tal-ikel għoljin

Minħabba li l-pajjiżi tal-UE jikkooperaw tant mill-qrib, l-ikel tagħna u l-ambjent tagħna jissodisfaw uħud mill-ogħla standards ta’ kwalità fid-dinja. Kumpaniji bla skrupli ma jistgħux ibigħu ikel ikkontaminat jew iniġġsu x-xmajjar u l-kampanja tagħna.

Benefiċċji għall-konsumatur

Ix-xerrejja issa jistgħu jħossuhom sikuri fl-għarfien li se jieħdu flushom lura jekk jirritornaw il-prodotti. Il-vjaġġaturi jistgħu jixtru l-biljetti tal-ferrovija jew tal-ajruplan, bl-għarfien li jistgħu jieħdu l-flus lura jekk il-vjaġġ tagħhom jittardja jew jiġi kkanċellat. U l-istandards li l-prodotti fil-ħwienet tal-UE huma meħtieġa jissodisfaw huma fost l-aktar stretti fid-dinja, f’termini kemm ta’ kwalità kif ukoll ta’ sikurezza.

Drittijiet tal-Bniedem

L-UE tipproteġi l-minoranzi u l-gruppi vulnerabbli kollha, u tiddefendi lil dawk oppressi. Irrispettivament min-nazzjonalità, is-sess, il-grupp tal-lingwa, il-kultura, il-professjoni, id-diżabbiltà jew is-sesswalità tal-persuna, l-UE tinsisti dwar trattament ugwali għal kulħadd.

Enerġija Globali

Il-pajjiżi tal-UE li qed jaġixxu flimkien għandhom ħafna aktar vuċi fix-xena dinjija minn 27 nazzjonijiet żgħar u ta’ daqs medju li jaġixxu b’mod separat. Għandna influwenza politika. Fir-rigward tal-kummerċ, l-istandards regolatorji u tal-prodotti tagħna huma adottati fid-dinja kollha bħala n-norma globali.

Benefiċċji oħra li l-UE ġġib liċ-ċittadini tagħha huma:

  • Tista’ tuża t-telefon u s-servizzi online tiegħek mingħajr ma tħallas xejn żejjed kull fejn tkun fl-UE. Tista’ wkoll taċċessa s-servizzi online tiegħek ta’ streaming ta’ vidjow u mużika fl-UE, mingħajr periklu fl-għarfien li d-data personali tiegħek hi protetta skont il-liġi tal-UE.
  • Id-drittijiet tiegħek huma protetti waqt li tkun qed tivvjaġġa: Ir-regoli tal-UE jipproteġu d-drittijiet tiegħek f’każ ta’ dewmien jew kanċellazzjoni. Jekk tivvjaġġa bl-ajruplan, bil-ferrovija, bil-baħar jew bil-karozza tal-linja, int intitolat għal trattament ġust.
  • Tista’ tibbenefika mit-taħriġ u mill-appoġġ għan-negozju tiegħek: Il-programmi tal-UE bħall-Erasmus+ jgħinuk tieħu taħriġ biex tagħmel l-aħjar użu mill-karriera tiegħek. L-UE tgħinek ukoll biex tieħu kemm tista’ min-negozju tiegħek – minn finanzjament għal taħriġ, u minn networks tan-negozju għal skemi ta’ skambju.
  • Bħala ħaddiem, int protett minn trattament inġust fuq il-post tax-xogħol skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Din tipprojbixxi d-diskriminazzjoni, inkluż fl-oqsma tal-paga u s-sensji.
  • Bħala ċittadin tal-UE, int protett kontra l-iżvantaġġi ewlenin tal-globalizzazzjoni bl-appoġġ tal-UE għan-negozji ż-żgħar u b’regoli biex tiżgura li l-kumpaniji l-kbar iħallsu s-sehem ġust tagħhom ta’ taxxa.

 

Skopri kif l-UE tagħmel differenza f’ħajtek. Għandu mnejn tkun sorpriż dwar kemm issib eżempji.

  • #EUANDME – vidjows u stejjer dwar opportunitajiet għal ċittadini żgħażagħ tal-UE
  • L-UE tipproteġi - kuljum l-UE tgħaqqad in-nies u tgħinhom jikkooperaw b’mod transkonfinali biex jipproteġuna
  • investEU – X’differenza għamlu l-investimenti tal-UE viċin tiegħek?
  • Dak li tagħmel l-Ewropa għalija - mijiet ta’ skedi informattivi konċiżi u faċli biex jinqraw li juru kif l-UE tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies
  • L-App taċ-Ċittadini - min jagħmel xiex fl-UE, kif dan kollu huwa rilevanti għall-ħajja tiegħek ta’ kuljum u x’inhuma l-isfidi li qed tiffaċċja l-UE, li ħafna minnhom se jsawru l-futur tiegħek.
  • Ir-riżultati tal-UE – eżempji ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE
  • Benefiċċji tal-Euro
Back to top