Eiropas Savienība

Ko ES dara iedzīvotāju labā?

Ko ES dara iedzīvotāju labā?

Kopš 1957. gada Eiropas Savienība strādā, lai nodrošinātu mieru un labklājību saviem iedzīvotājiem. Tā palīdz aizsargāt mūsu politiskās, sociālās un ekonomiskās pamattiesības.

Pat ja mums šīs tiesības šķiet pašsaprotamas, tās sniedz ieguvumus, kas uzlabo mūsu dzīvi ik dienas.

Miers un drošība

Šobrīd Centrāleiropa un Rietumeiropa izbauda vēsturē ilgāko periodu bez kara. Eiropas Savienība ir veiksmīgākais miera nodrošināšanas projekts cilvēces vēsturē, tāpēc tai piešķirta Nobela Miera prēmija. Eiropas iedzīvotājiem ir ciešas ekonomiskās un kultūras saites, un mūs vieno līdzīga izpratne par demokrātiskām vērtībām.

Vienotais tirgus

Eiropas vienotais tirgus ir attīstītākais un atvērtākais tirgus pasaulē. Tas balstās uz četrām ES pamatbrīvībām, kas jums un citiem pilsoņiem ļauj:

 1. dzīvot vai strādāt jebkurā ES valstī;
 2. brīvi pārvietot savu naudu;
 3. bez ierobežojumiem tirgot preces;
 4. ar vienādiem nosacījumiem sniegt pakalpojumus.

Augsti standarti attiecībā uz pārtiku un vidi

Pateicoties ciešai sadarbībai starp ES valstīm, mūsu pārtika un vide atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem pasaulē. Bezatbildīgi uzņēmumi nevar nesodīti tirgot veselībai kaitīgu pārtiku vai piesārņot mūsu upes un laukus.

Patērētāju ieguvumi

Pircēji var justies droši, zinot, ka viņi atgūs samaksāto naudu, ja izlems atgriezt iegādātās preces. Ceļotāji mierīgu sirdi var pirkt vilciena vai lidmašīnas biļetes, jo gadījumos, kad transports kavējas vai tiek atcelts, viņiem pienākas kompensācija. Preču standarti, kas jāievēro ES veikalos, ir vieni no stingrākajiem pasaulē gan kvalitātes, gan drošības ziņā.

Cilvēktiesības

ES aizsargā visas minoritātes un neaizsargātākās grupas, kā arī iestājas pret jebkādu apspiešanu. ES pieprasa vienlīdzīgu attieksmi pret visiem — neatkarīgi no personas valstspiederības, dzimuma, valodas, kultūras, profesijas, invaliditātes vai seksuālās piederības.

Globālā ietekme

Globālā mērogā ES valstīm, darbojoties vienoti, ir daudz lielāka ietekme nekā 27 mazām un vidējām valstīm, kas pārstāv tikai savas individuālās intereses. ES ir politiska autoritāte. Tirdzniecības jomā mūsu regulatīvie un produktu standarti tiek atzīti un pieņemti par globāla mēroga normu.

Citas priekšrocības, ko ES nodrošina saviem iedzīvotājiem:

 • neatkarīgi no tā, kur ES jūs atrodaties, zvanīt un saņemt tiešsaistes pakalpojumus jūs varat bez papildu maksas. Turklāt jūs varat piekļūt tiešsaistes video un mūzikas straumēšanas pakalpojumiem visā ES, droši zinot, ka jūsu personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar ES tiesību aktiem;
 • tiek nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība ceļojot: ES noteikumi aizsargā jūsu tiesības transporta kavēšanās vai atcelšanas gadījumā. Neatkarīgi no tā, vai ceļojat ar lidmašīnu, vilcienu, kuģi vai autobusu, jums ir tiesības uz taisnīgu attieksmi;
 • jūs varat izmantot iespēju mācīties un gūt atbalstu savam uzņēmumam: ES programmas, piemēram, “Erasmus+”, piedāvā iespēju mācīties, lai pēc tam varētu veidot sekmīgu karjeru. ES arī palīdz optimizēt jūsu uzņēmumu, piemēram, piedāvājot izmantot finansējumu, kvalificētus padomdevējus, uzņēmēju sadarbības tīklus un apmaiņas shēmas;
 • kā darba ņēmējs jūs saskaņā ar ES Pamattiesību hartu esat pasargāts no netaisnīgas attieksmes darba vietā. Ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp attiecībā uz darba samaksu un atlaišanu;
 • jūs kā ES pilsonis tiekat sargāts no globalizācijas negatīvajām sekām, proti, ES atbalsta mazos uzņēmumus un ar regulējumu nodrošina, ka lielie uzņēmumi taisnīgi maksā nodokļus.

 

Uzziniet, kā ES ietekmē jūsu dzīvi. Iespējams, būsiet pārsteigts, cik tālu ietekme sniedzas.

 • Ko Eiropa dara manā labā? — simtiem kodolīgu, viegli lasāmu faktu lapu, kas parāda, kā ES pozitīvi ietekmē mūsu dzīvi.
 • “Citizens' App” — lietotne, kas sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: kas par ko atbild ES, kā tas viss ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, ar kādām grūtībām sastopas ES un kā šīs grūtības ietekmēs mūsu nākotni.
 • ES rezultāti — ES finansēto projektu piemēri.
Back to top