Europska unija

Što EU čini za građane

Što EU čini za građane

Europska unija od 1957. radi na blagostanju i izgradnji mira. Pomaže u zaštiti naših osnovnih političkih, socijalnih i ekonomskih prava.

Naš je svakodnevni život tim bogatiji, premda to možda uzimamo zdravo za gotovo.

Mir i sigurnost

Središnja i zapadna Europa nikada nisu iskusile tako dugotrajan mir. EU je najuspješniji mirovni projekt u ljudskoj povijesti i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Europljane vežu gospodarstvo, kultura i zajedničke demokratske vrijednosti.

Jedinstveno tržište

Jedinstveno tržište najrazvijenije je svjetsko otvoreno tržište. Temelji se na četiri ključne slobode EU-a koje vama i drugima omogućuju:

 1. život ili rad u bilo kojoj zemlji EU-a
 2. premještanje novca
 3. prodaju robe bez ograničenja
 4. pružanje usluga bez ograničenja.

Visoki standardi u području hrane i zaštite okoliša

Naša hrana i naš okoliš ispunjavaju neke od najviših svjetskih standarda kvalitete jer zemlje EU vrlo blisko surađuju. Beskrupulozni poduzetnici ne mogu proći nekažnjeno ako prodaju zagađenu hranu ili onečišćuju prirodu.

Pogodnosti za potrošače

Kupci više ne dvoje hoće li im se vratiti novac ako vrate kupljeni proizvod. Putnici mogu kupovati karte za vlak ili zrakoplov znajući da mogu dobiti povrat ako njihovo putovanje kasni ili je otkazano. Standardi kvalitete i sigurnosti robe u trgovinama u EU-u među najstrožima su u svijetu.

Ljudska prava

EU štiti sve manjine i ranjive skupine te se zauzima za potlačene. Bez obzira na državljanstvo, spol, jezičnu skupinu, kulturu, zanimanje, invaliditet ili seksualnost, EU ustraje na jednakom postupanju prema svima.

Svjetska sila

Djelujući zajedno zemlje EU-a globalno su utjecajnije od 27 malih i srednje velikih država koje nastupaju zasebno. Imamo politički utjecaj. Kad je riječ o trgovini, naši regulatorni standardi i standardi za proizvode usvojeni su diljem svijeta.

Pogodnosti za građane tu ne prestaju:

 • Možete se koristiti telefonskim uslugama i uslugama na internetu bez dodatnih troškova neovisno o tome gdje se nalazite u EU-u. Možete pristupati i uslugama internetskog prijenosa videa i glazbe, pri čemu možete biti sigurni da su vaši osobni podaci zaštićeni pravom EU-a.
 • Vaša su prava zaštićena tijekom putovanja: Pravilima EU-a štite se vaša prava u slučaju kašnjenja ili otkazivanja. Ako putujete zrakoplovom, vlakom, brodom ili autobusom, imate pravo na pravedno postupanje.
 • Možete dogovoriti osposobljavanje i potporu vašem poduzeću: Programima EU-a poput Erasmusa + omogućuje vam se osposobljavanje te time napredovanje karijere. EU vam pomaže i da ostvarite najbolje moguće poslovne rezultate. Na raspolaganju su vam financijska sredstva, programi osposobljavanja, poslovne mreže, programi razmjene itd.
 • Kao radnik zaštićeni ste od nepravednog postupanja na radnom mjestu u skladu s Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Diskriminacija je zabranjena, među ostalim i kad je riječ o plaći i otpuštanjima.
 • Kao građanin EU-a zaštićeni ste od negativnosti globalizacije zahvaljujući potpori EU-a malim poduzećima i pravilima kojima se osigurava da velika poduzeća plaćaju svoj dio poreza.

 

EU vam poboljšava život na mnoštvo načina – doznajte kako.

 • #EUANDME – videozapisi i priče o mogućnostima za mlade u EU-u
 • EU protects – EU svakodnevno povezuje ljude i pomaže im u boljoj prekograničnoj suradnji kako bi nas mogli štititi
 • investEU – kako su ulaganja EU-a pomogla u vašem okruženju?
 • Što Europa čini za mene – stotine sažetih, lako razumljivih članaka o tome kako EU pozitivno utječe na život građana
 • Citizens' App – tko je za što zadužen u EU-u, kako to utječe na vaš svakodnevni život te izazovi s kojima se EU suočava, od kojih će mnogi oblikovati i vašu budućnost
 • Rezultati EU-a – primjeri projekata koje financira EU
 • Prednosti eura
Back to top