Euroopa Liit

Mida Euroopa Liit oma kodanike jaoks teeb

Mida Euroopa Liit oma kodanike jaoks teeb

1957. aastast alates on Euroopa Liit rahu ja heaolu nimel töötades pakkunud oma kodanikele hüvesid. EL aitab kaitsta meie peamisi poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi.

Kuigi võime neid hüvesid iseenesestmõistetavaks pidada, parandavad need meie igapäevaelu.

Rahu ja julgeolek

Kesk- ja Lääne-Euroopa ei ole kunagi varem kogenud nii pikka rahuperioodi. EL on edukaim rahuprojekt inimkonna ajaloos ja talle on antud Nobeli rahupreemia. Eurooplased on majanduslikult ja kultuuriliselt ning ühiste demokraatlike väärtuste kaudu tihedalt seotud.

Ühtne turg

Ühtne turg on maailma kõige arenenum ja avatum turg. See põhineb ELi neljal peamisel vabadusel, mis võimaldavad kõigil kodanikel:

 1. elada või töötada mis tahes ELi riigis
 2. liigutada oma raha
 3. müüa kaupa ilma piiranguteta
 4. osutada teenuseid samadel alustel.

Ranged toiduohutus- ja keskkonnanormid

Kuna ELi liikmesriigid teevad nii tihedat koostööd, vastavad meie toit ja keskkond maailma kõrgeimatele kvaliteedinõuetele. Ebaausad ettevõtted ei saa karistamatult müüa saastunud toitu ega reostada meie jõgeside ja maapiirkondi.

Tarbijakaitse

Tarbijad võivad olla kindlad, et toodet tagastades saavad nad raha tagasi. Reisijad võivad mureta osta rongi- või lennupileteid, sest reisi hilinemisel või tühistamisel on neil õigus hüvitisele. ELi poodides müüdavatele kaupadele kehtivad kvaliteedi- ja ohutusnõuded on ühed maailma rangeimad.

Inimõigused

EL kaitseb kõiki vähemusi ja haavatavaid rühmi ning seisab rõhutute eest. EL nõuab, et kõiki inimesi koheldaks võrdselt, sõltumata nende kodakondsusest, soost, keelerühmast, kultuurist, elukutsest, puuetest või seksuaalsest sättumusest.

Ülemaailmne jõud

Ühtselt tegutsevatel ELi riikidel on rahvusvahelisel areenil palju rohkem mõju kui 28 väikestel ja keskmise suurusega üksikriikidel. Meil on poliitiline mõju. Kaubanduse valdkonnas on meie regulatiivsed ja tootestandardid ülemaailmseks normiks.

Muud ELi eelised kodanikele:

 • Võite kasutada telefoni- ja veebiteenuseid ilma lisakuludeta kõikjal ELis. Pääsete mureta juurde veebivideote- ja muusika voogedastusteenustele kogu ELis, kuna teie isikuandmed on ELi õiguse kohaselt kaitstud.
 • Teie õigused on reisimisel kaitstud: ELi eeskirjad kaitsevad teie õigusi reisi hilinemise või tühistamise korral. Olenemata sellest, kas reisite lennuki, rongi, laeva või bussiga, on teil õigus õiglasele kohtlemisele.
 • Koolitused ja ettevõtlustoetused: ELi programmid nagu „Erasmus+“ aitavad teil omandada oskuseid, mis suurendavad teie konkurentsivõimet tööturul. Samuti toetab EL teie äritegevust – alustades rahastusest kuni juhendamiseni, ettevõtlusvõrgustikest kuni vahetuskavadeni.
 • Töötajana olete kaitstud töökohal ebaõiglase kohtlemise eest vastavalt ELi põhiõiguste hartale. See keelustab diskrimineerimise, mis kehtib ka palkade ja koondamiste kohta.
 • EL kaitseb oma kodanikke globaliseerumise negatiivsete mõjude eest, toetades väikeettevõtteid ja tagades vastavate eeskirjade abil, et suurettevõtted tasuvad õiglase osa maksudest.

 

Avastage, kuidas EL teie elu mõjutab. Näidete arv võib teid üllatada.

 • #EUANDME – videod ja lood võimalustest noortele ELi kodanikele
 • EU protects – iga päev ühendab EL inimesi ja aitab neil üle riigipiiride koostööd teha, et meid kaitsta
 • investEU – kuidas on ELi investeeringud teie piirkonda mõjutanud?
 • Mida Euroopa minu heaks teeb – sajad näited selle kohta, kuidas EL positiivselt inimeste elu mõjutab
 • Citizens' App – kes mida ELis teeb, kuidas on see seotud teie igapäevaeluga, milliste väljakutsetega EL silmitsi seisab ning mida toob tulevik?
 • EU results – näiteid ELi rahastatud projektidest
 • Euro eelised
Back to top