Den Europæiske Union

Det gør EU for sine borgere

Det gør EU for sine borgere

Siden 1957 har EU arbejdet for at gavne os borgere med sin indsats for fred og velstand. Og EU beskytter vores grundlæggende politiske, sociale og økonomiske rettigheder.

Vi tager måske disse goder for givet, men vi har alle glæde af dem i vores daglige liv.

Fred og sikkerhed

Central- og Vesteuropa har aldrig før haft så lang en periode uden krig. EU er det mest vellykkede fredsprojekt i menneskehedens historie og har for nogle år siden fået tildelt Nobels fredspris. Vi europæere er tæt knyttet til hinanden, både økonomisk og kulturelt og gennem de demokratiske værdier, vi deler.

Det indre marked

Det indre marked er verdens højest udviklede og mest åbne marked. Det bygger på EU's 4 centrale frihedsrettigheder, som gør det muligt for dig og andre borgere at:

 1. bo og arbejde i et andet EU-land
 2. flytte penge over landegrænser
 3. sælge varer uden restriktioner
 4. levere tjenesteydelser på samme måde som varer.

Høje miljø- og fødevarestandarder

Fordi EU-landene samarbejder så tæt, lever vores fødevarer og vores miljø op til nogle af verdens højeste kvalitetsstandarder. Skrupelløse virksomheder kan ikke slippe af sted med at sælge forurenede fødevarer eller ødelægge vores floder og landskaber.

Fordele for forbrugerne

Forbrugerne kan nu være sikre på at få deres penge tilbage, hvis de returnerer varer, de har købt. De rejsende kan købe tog- og flybilletter i forvisning om, at de kan få pengene igen, hvis deres rejse bliver forsinket eller aflyst. Og de standarder, som varer i butikkerne i EU skal overholde, er blandt de strengeste i verden, hvad angår både kvalitet og sikkerhed.

Menneskerettigheder

EU beskytter alle mindretal og udsatte grupper og taler de undertryktes sag. EU insisterer på lige behandling for alle uanset deres nationalitet, køn, sprog, kultur, erhverv, handicap eller seksualitet.

En global magt

Når EU-landene handler i fællesskab, har de meget større indflydelse på den internationale scene, end 27 små og mellemstore lande har hver for sig – vi har politisk magt. Og på handelsområdet bliver vores regulerings- og produktstandarder vedtaget som den globale norm.

EU giver dig også disse fordele:

 • Du kan bruge dine telefon og alle onlinetjenester uden ekstra omkostninger, uanset hvor i EU du befinder dig. Du kan også bruge dine video- og musikstreamingtjenester i hele EU og være sikker på, at dine personoplysninger er beskyttet i henhold til EU-lovgivningen.
 • Dine rettigheder som rejsende er beskyttet: EU-reglerne giver dig en række rettigheder i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger. Uanset om du rejser med fly, tog, skib eller bus, har du ret til en rimelig behandling.
 • Du kan få hjælp til uddannelse og støtte til din virksomhed: EU's programmer som f.eks. Erasmus+ hjælper dig med at få det bedst mulige ud af dit arbejdsliv. EU hjælper dig også til få mest muligt ud af din virksomhed, lige fra finansiering til coaching, virksomhedsnetværk og udvekslingsordninger.
 • Som arbejdstager er du beskyttet mod uretfærdig behandling på arbejdspladsen i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder. Chartret forbyder forskelsbehandling, også med hensyn til løn og afskedigelser.
 • Som EU-borger er du beskyttet mod globaliseringens negative sider gennem EU-støtte til små virksomheder og regler, der skal sikre, at store virksomheder betaler en rimelig skat.

 

Find ud af, hvordan EU gør en forskel i dit liv. Det vil måske overraske dig, hvor mange eksempler du finder på det.

 • Hvad EU gør for mig: Hundredvis af kortfattede og letlæste faktablade, der viser, hvordan EU gør en positiv forskel i menneskers liv.
 • Citizens' App: Appen fortæller dig, hvem der gør hvad i EU, hvorfor alt dette er relevant for din dagligdag, og hvilke vigtige udfordringer EU står over for.
 • EU's resultater: Eksempler på EU-finansierede projekter
Back to top