Evropská unie

Co dělá EU pro své občany

Co dělá EU pro své občany

Už odroku 1957 přináší Evropská unie svým občanům mír aprosperitu. Pomáhá chránit naše základní politická, sociální ahospodářská práva.

I když tyto věci možná považujeme za samozřejmost, zlepšují náš každodenní život.

Mír a bezpečnost

Ve střední azápadní Evropě nikdy nepanovalo tak dlouhé období bez válek. Unie je nejúspěšnějším mírovým projektem vdějinách lidstva, a proto získala Nobelovu cenu za mír. Evropané jsou úzce propojeni nejen ekonomicky a kulturně, ale i prostřednictvím demokratických hodnot, které sdílejí.

Jednotný trh

Jednotný trh je nejrozvinutějším anejotevřenějším trhem nasvětě. Opírá se o4 základní svobody EU, které vám aostatním evropským občanům umožňují:

 1. žít nebo pracovat vkterékoli zemi EU
 2. převádět peníze
 3. prodávat zboží bez omezení
 4. poskytovat služby narovnocenném základě.

Přísné normy voblasti potravin a životního prostředí

Díky úzké spolupráci zemí EU se na naše potraviny iživotní prostředí vztahují jedny znejpřísnějších norem kvality nasvětě. Bezohledné společnosti nemohou beztrestně prodávat kontaminované potraviny nebo znečišťovat naše řeky akrajinu.

Přínosy pro spotřebitele

Zákazníci si nyní mohou být jisti, že pokud vrátí zakoupené zboží, získají zpět své peníze. Cestující si mohou zakoupit jízdenky aletenky svědomím toho, žedostanou finanční náhradu, pokud bude mít jejich spoj zpoždění nebo bude zrušen. Zboží vobchodech musí splňovat normy, které jsou jedny znejpřísnějších nasvětě, ato jak zhlediska kvality, tak zhlediska bezpečnosti.

Lidská práva

EU chrání všechny menšiny azranitelné skupiny azastává se utiskovaných. Dohlíží na to, aby bylo se všemi zacházeno rovným způsobem bez ohledu nastátní příslušnost, pohlaví, jazykovou skupinu, kulturu, povolání, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci.

Světová velmoc

Tím, že státy EU jednají jednotně, mají na mezinárodní scéně mnohem větší vliv než 27 malých astředně velkých států jednajících samostatně. Máme politickou váhu. Pokud jde oobchod, jsou naše regulační normy a normy pro výrobky vzorem ostatním státům světa.

Další výhody občanů Unie:

 • V celé Unii můžete bez dodatečných poplatků používat svůj telefon a online služby, které máte předplacené. V celé EU také máte přístup konline streamování videa a hudby, ato svědomím, žejsou vaše osobní údaje chráněny právem EU.
 • Ochrana vašich práv na cestách: Předpisy EU chrání vaše práva vpřípadě zpoždění či zrušení spoje. Ať již cestujete letadlem, vlakem, lodí nebo autobusem, máte nárok naspravedlivé zacházení.
 • Můžete využít nabídky odborné přípravy nebo získat podporu pro svůj podnik: Díky programům EU, jako je Erasmus +, můžete projít odbornou přípravou, která zlepší vaše vyhlídky na trhu práce. EU vám také pomůže optimalizovat vaše podnikání, a to díky nabídce financování, odbornému vedení, podnikatelským sítím nebo výměnným programům.
 • Podle Listiny základních práv EU jste jako zaměstnanci chráněni před nespravedlivým zacházením napracovišti. Tím se rozumí zákaz diskriminace, ato iv oblasti odměňování apropouštění.
 • Jako občané EU jste chráněni před stinnými stránkami globalizace, jelikož Unie podporuje malé podniky a dbá na to, aby velké společnosti odváděly spravedlivý díl daní.

 

Seznamte se stím, jak EU zlepšuje váš život. Může vás překvapit, kolik příkladů najdete.

 • #EUANDME – videa a příběhy vyprávějící o příležitostech pro mladé občany EU.
 • EU protects – díky Unii navazují každý den spolupráci lidé z různých koutů Evropy, aby nás chránili.
 • investEU – jak změnily investice z EU život ve vašem okolí?
 • Co dělá Evropa pro mě – stovky stručných a srozumitelných textů o tom, jak EU pozitivně ovlivňuje životy lidí.
 • Citizens' App – kdo má v EU jakou funkci, jak to vše souvisí s vaším běžným životem, jakým výzvám EU čelí a které z nich ovlivní vaši budoucnost.
 • EU results – příklady projektů financovaných z fondů EU.
 • Přínosy eura
Back to top