Европейски съюз

Какво прави ЕС за гражданите

Какво прави ЕС за гражданите

От 1957 г. насам Европейският съюз работи за мир и благоденствие в полза на своите граждани. Той спомага за защитата на нашите основни политически, социални и икономически права.

Въпреки че ги приемаме за даденост, тези права подобряват всекидневния ни живот.

Мир и сигурност

Централна и Западна Европа не познават толкова дълъг период без война. ЕС е най-успешният проект за мир в историята на човечеството и затова получи Нобелова награда за мир. Европейците са тясно свързани в икономическо и културно отношение, както и чрез демократичните ценности, които споделят.

Единен пазар

Единният пазар е най-развитият и отворен пазар в света. Той се основава на 4 основни свободи, които позволяват на Вас и на останалите граждани:

 1. да живеете или работите в друга страна от ЕС,
 2. да движите парите си,
 3. да продавате стоки без ограничения,
 4. да предоставяте услуги при едни и същи условия.

Високи стандарти за храните и околната среда

Тъй като страните от ЕС си сътрудничат тясно, нашите храни и околна среда отговарят на едни от най-високите стандарти за качество в света. Безскрупулни предприятия не могат безнаказано да продават заразена храна или да замърсяват реките и природата.

Ползи за потребителите

Пазаруващите могат вече да се чувстват сигурни, че ще получат парите си обратно, ако върнат продукти. Пътуващите могат да купуват влакови или самолетни билети с увереността, че могат да получат обезщетение, ако пътуването им бъде забавено или отменено. А стандартите, на които трябва да отговарят стоките в магазините в ЕС, са сред най-строгите в света по отношение на качеството и безопасността.

Права на човека

ЕС защитава правата на всички малцинства и уязвими групи и се застъпва за потиснатите. Независимо от националност, пол, език, култура, професия, увреждане или сексуална ориентация ЕС настоява за равно третиране на всички хора.

Световна сила

Страните от ЕС, действащи съгласувано, са много по-силни на световната сцена от 27 малките и средни държави, действащи поотделно. Имаме политическо влияние. Що се отнася до търговията, нашите регулаторни и продуктови стандарти се приемат за норма в световен мащаб.

Други ползи, които ЕС носи на своите граждани:

 • Можете да използвате телефонни и онлайн услуги без допълнителни разходи, където и да сте в ЕС. Получавате достъп и до вашите онлайн услуги за видео и музика в целия Съюз, като сте сигурни, че личните ви данни са защитени от европейското право.
 • Правата ви са защитени, докато пътувате: Правилата на ЕС защитават вашите права в случай на закъснение или отмяна на пътуване. Независимо дали пътувате със самолет, влак, кораб или автобус, вие имате право на справедливо третиране.
 • Можете да се възползвате от обучение и подкрепа за вашата дейност: Програмите на ЕС, като „Еразъм+“, ви помагат да получите обучение, за да имате възможно най-добра кариера. ЕС също така ви помага да постигнете най-доброто във вашето предприятие — чрез финансиране, обучения, бизнес мрежи и схеми за обмен.
 • Като работник, вие сте защитен от несправедливо третиране на работното място по силата на Хартата на основните права на ЕС. Тя забранява дискриминацията, включително при заплащането и условията за уволнение.
 • Като гражданин на ЕС вие сте защитен от недостатъците на глобализацията чрез подкрепата на ЕС за малките предприятия и правилата, гарантиращи, че големите предприятия плащат справедливи данъци.

 

Научете как ЕС променя живота ви. Може би ще се изненадате колко много примери ще намерите.

 • #EUANDME — видеоматериали и разкази за възможностите за младите граждани на ЕС
 • EU protects — всеки ден ЕС свързва хората и им помага да си сътрудничат през границите, за да ни защити
 • investEU – какво влияние са оказали инвестициите на ЕС във вашия регион?
 • Какво прави Европа за мен — стотици кратки, лесни за четене брошури, показващи как ЕС внася положителни промени в живота на хората
 • Citizens' App - кой какво прави в ЕС и как това се отразява на ежедневието ви; пред какви предизвикателства, много от които ще оформят вашето бъдеще, е изправен Съюзът.
 • EU results – примери за проекти, финансирани от ЕС
 • Ползите от еврото
Back to top