European Union website, the official EU website

Symboly EÚ

Identitu EÚ tvorí viacero symbolov, najznámejší z nich je kruh žltých hviezd na modrom podklade.

Na tejto stránke predstavujeme aj ďalšie symboly, ako sú európska hymna a motto.

Európska vlajka

Dvanásť hviezd v kruhu symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmónie národov Európy.

Európska hymna

Melódia symbolizujúca EÚ pochádza z 9. symfónie, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven.

Deň Európy

Myšlienky, ktoré viedli k vzniku Európskej únie, boli prvýkrát predstavené 9. mája 1950 francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom. Preto sa 9. máj oslavuje ako kľúčový dátum EÚ.

Motto EÚ

Motto EÚ znie „Zjednotení v rozmanitosti“.

Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

Klikni tiež na...: