European Union website, the official EU website

EU-symbolen

De EU kent verschillende symbolen, waarvan het bekendste de blauwe vlag met een cirkel van gele sterren is.

Andere symbolen zijn de Europese hymne, de Dag van Europa en het motto van de EU.

De Europese vlag

De twaalf sterren in een cirkel symboliseren de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

De Europese hymne

De melodie die de EU symboliseert, is afkomstig uit de negende symfonie van Beethoven, geschreven in 1823.

Dag van Europa

De ideeën die de grondslag van de Europese Unie vormen, werden voor het eerst verwoord op 9 mei 1950 door Robert Schuman, minister van Buitenlandse zaken van Frankrijk. Daarom wordt 9 mei gevierd als dag van Europa.

Het motto van de EU

"In verscheidenheid verenigd" is het motto van de Europese Unie.

Het geeft aan dat de Europese eenwording een proces is van werken aan vrede en welvaart, dat gevoed wordt door de vele verschillende culturen, talen en tradities van Europa.

Zie ook: