European Union website, the official EU website

Simboli tal-UE

L-UE tintgħaraf b’diversi simboli, l-iżjed magħrufa fosthom huma ċ-ċirku ta’ kwiekeb sofor fuq sfond blu.

Din il-websajt tintroduċi simboli oħra bħall-innu u l-motto Ewropej.

Bandiera Ewropea

It-12-il kewkba f’ċirku jissimbolizzaw l-ideali tal-għaqda, is-solidarjetà u l-armonija fost il-popli tal-Ewropa.

Innu Ewropew

Il-melodija użata biex tissimbolizza l-UE tiġi mid-Disa’ Sinfonija maħluqa fl-1823 minn Ludwig Van Beethoven.

Jum l-Ewropa

L-ideat li nisslu l-Unjoni Ewropea tressqu għall-ewwel darba fid-9 ta’ Mejju 1950 mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman. Għalhekk id-9 ta’ Mejju hu ċċelebrat bħala data ewlenija għall-UE.

Motto tal-UE

"Magħquda fid-diversità" hu l-motto tal-Unjoni Ewropea.

Jissimbolizza kif l-Ewropej ingħaqdu flimkien, fil-forma tal-UE, biex jaħdmu għall-paċi u l-prosperità, filwaqt li fl-istess ħin jibbenefikaw mill-ħafna kulturi, tradizzjonijiet u lingwi differenti tal-kontinent.

Ara wkoll: