European Union website, the official EU website

Символи на ЕС

Символи на ЕС

ЕС може да се разпознае по няколко символа, като най-известният е кръгът от жълти звезди на син фон.

Този уебсайт представя и други символи като европейския химн и девиз.

Европейското знаме

12-те звезди в кръг символизират идеала за единство, солидарност и хармония сред народите в Европа.

Европейският химн

Мелодията, която се използва, за да символизира ЕС, е от Деветата симфония, композирана през 1823 г. от Лудвиг Ван Бетовен.

Ден на Европа

Идеите, заложени в Европейския съюз, са представени за пръв път на 9 май 1950 г. от френския външен министър Робер Шуман. Затова 9 май се празнува като ключова дата за ЕС.

Девизът на ЕС

Девизът на Европейския съюз е „Единство в многообразието‟.

Той олицетворява начина, по който европейците се обединяват под формата на ЕС, за да работят за мир и просперитет и едновременно с това се обогатяват от многото различни култури, традиции и езици на континента.

Вижте също: