European Union website, the official EU website

Символи на ЕС

Символи на ЕС

ЕС може да се разпознае по няколко символа, като най-известният е кръгът от жълти звезди на син фон.

Този уебсайт представя и други символи като европейския химн и девиз.

Вижте също: