Európska únia

Európska vlajka

Európska vlajka

Európska vlajka je nielen symbolom Európskej únie, ale takisto jednoty Európy a európskej identity v širšom zmysle.

Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd na modrom pozadí. Hviezdy symbolizujú ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi ľuďmi v Európe.

Ich počet nesúvisí s počtom členských štátov, kruh však vyjadruje ich jednotu.

História európskej vlajky

História vlajky sa datuje od roku 1955. Rada Európy, ktorá obhajuje ľudské práva a propaguje európsku kultúru, vybrala súčasnú podobu a začala ju využívať na vlastné potreby. V nasledujúcich rokoch Rada vyzývala vznikajúce európske inštitúcie, aby vlajku takisto prijali za svoj symbol.

Európsky parlament v roku 1983 rozhodol, že vlajkou Spoločenstiev by mala byť vlajka, ktorú používa Rada Európy. V roku 1985 prijali lídri EÚ vlajku za oficiálny symbol Európskych spoločenstiev, z ktorých sa neskôr stala Európska únia. Všetky európske inštitúcie okrem toho v súčasnosti používajú svoj vlastný emblém.

Pamätná eurominca: 30 rokov vlajky EÚ

Pri príležitosti 30. výročia rozhodnutia lídrov EÚ o prijatí vlajky s 12 hviezdami za symbol EÚ vydáva 19 krajín eurozóny osobitnú pamätnú mincu. V online súťaži, ktorú v tejto súvislosti zorganizovala Komisia, vybrali občania a obyvatelia EÚ motív novej euromince, ktorého autorom je Georgios Stamatopoulos, rytec zamestnaný v Bank of Greece (Grécka národná banka). Motív – dvanásť hviezd, ktoré sa menia na ľudské postavy, predstavuje zrodenie novej Európy. Pozrite si víťazný motív.

 Infografika – Európska vlajka

Znak EÚ

Back to top