Ευρωπαϊκή Ένωση

Η σημαία της ΕΕ

Η σημαία της ΕΕ

Η σημαία της ΕΕ συμβολίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την ενότητα και την ταυτότητα της Ευρώπης γενικότερα.

Η σημαία έχει 12 κίτρινα αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο, τα οποία συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.

Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των κρατών μελών. Ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.

Η ιστορία της σημαίας της ΕΕ

Η ιστορία της σημαίας άρχισε το 1955, όταν το Συμβούλιο της Ευρώπης, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, επέλεξε το σημερινό σχέδιο για δική του χρήση. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενθάρρυνε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, που μόλις είχαν αρχίσει να λειτουργούν, να αναγνωρίσουν τη σημαία ως έμβλημά τους.

Το 1983, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η σημαία των Κοινοτήτων θα έπρεπε να είναι η ίδια με τη σημαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το 1985, η σημαία αυτή αναγνωρίστηκε από όλους τους ηγέτες της ΕΕ ως το επίσημο έμβλημα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που στη συνέχεια έγιναν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο έχει, επιπροσθέτως, σήμερα το δικό του έμβλημα.

Αναμνηστικό κέρμα του ευρώ: 30 χρόνια με τη σημαία της ΕΕ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών να ορίσουν τη σημαία ως έμβλημα της ΕΕ, οι 19 χώρες της Ευρωζώνης εκδίδουν ειδικό αναμνηστικό κέρμα. Σε διαδικτυακό διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, πολίτες και κάτοικοι της Ευρωζώνης επέλεξαν το σχέδιο που δημιούργησε ο Γεώργιος Σταματόπουλος, χαράκτης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το σχέδιο απεικονίζει 12 αστέρια που μετατρέπονται σε ανθρώπινες φιγούρες και χαιρετίζουν τη γέννηση μιας νέας Ευρώπης. Δείτε το σχέδιο που επιλέχθηκε.

 Ενημερωτικό γράφημα - Η ευρωπαϊκή σημαία

Έμβλημα της ΕΕ

Back to top