Evropská unie

Evropská vlajka

Evropská vlajka

Evropská vlajka reprezentuje Evropskou unii a v obecné rovině také evropskou identitu a jednotu.

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy.

Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Historie evropské vlajky

Historie vlajky sahá až do roku 1955. Současný motiv vlajky schválila Rada Evropy, která dohlíží na dodržování lidských práv a propaguje evropskou kulturu. V následujících letech jí následovaly nově vznikající evropské instituce a začaly symbol používat také.

V roce 1983 rozhodl Evropský parlament, že jako vlajka Evropského společenství se bude používat právě vlajka Rady Evropy. V roce 1985 ji pak jako oficiální znak Evropských společenství (předchůdce dnešní Unie) schválili vedoucí představitelé členských států. Kromě znaku s hvězdami mají všechny evropské instituce ještě své vlastní znaky.

Pamětní euromince: 30 let evropské vlajky

U příležitosti 30. výročí zavedení vlajky EU jako symbolu Unie vydává 19 zemí eurozóny zvláštní pamětní minci. Autorem vítězného návrhu, který byl vybrán na základě výsledků online hlasování, jež v roce 2015 uspořádala Evropská komise a jehož se měli možnost zúčastnit obyvatelé eurozóny, je rytec Řecké národní banky Georgios Stamatopulos. Zobrazuje prstenec 12 hvězd, který obklopuje 12 lidských postav, a symbolizuje zrod nové Evropy. Podívejte se na vítězný návrh.

Znak EU

Back to top