Европейски съюз

Европейското знаме

Европейското знаме

Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и идентичността и единството на Европа в по-широк смисъл.

На него е изобразен кръг от 12 златни звезди на син фон. Звездите символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа.

Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки, въпреки че кръгът е символ на единството.

История на европейското знаме

Историята на знамето започва през 1955 г. Съветът на Европа, който защитава човешките права и подпомага европейската култура, приема настоящия дизайн за собствена употреба. През следващите години Съветът на Европа насърчава нововъзникващите европейски институции да приемат същото знаме.

През 1983 г. Европейският парламент решава, че знамето на Общностите трябва да бъде знамето, използвано от Съвета на Европа. През 1985 г. то е прието от всички лидери на ЕС като официална емблема на Европейските общности, които по-късно ще се превърнат в Европейски съюз. Всяка европейска институция има и своя собствена емблема.

Възпоменателна евромонета: 30 години знаме на ЕС

По повод 30-годишнината от решението на лидерите на ЕС да приемат знамето като емблема на ЕС 19-те страни от еврозоната ще издадат специална възпоменателна монета. След онлайн конкурс, организиран от Европейската комисия през 2015 г., гражданите и жителите на еврозоната избраха дизайна, създаден от Георгиос Стаматопулос, гравьор в централната банка на Гърция. Той се състои от 12 звезди, превръщащи се в човешки фигури, които приветстват раждането на една нова Европа. Вижте спечелилия дизайн.

Емблема на ЕС

Back to top