Európska únia

Deň Európy 2019

Oslávte Deň Európy 2019 v európskych inštitúciách. Tradičný Deň otvorených dverí sa uskutoční 4. mája v Bruseli, 9. mája v Luxemburgu a 19. mája v Štrasburgu.

Rôzne podujatia a aktivity zamerané na všetky vekové skupiny organizujú aj miestne kancelárie EÚ v Európe a inde vo svete.

Deň otvorených dverí je jedinečnou príležitosťou zistiť, čo európske inštitúcie robia a ako ovplyvňujú váš život. Príďte sa pozrieť na miesta, kde sídlia, a zúčastnite sa na osobitných akciách, ako sú verejné diskusie alebo prehliadky so sprievodcom.

Tohtoročnou témou v Bruseli a Štrasburgu je rozhodovanie o budúcnosti. Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 26. mája, vám poskytnú príležitosť zapojiť sa do rozhodovania o tom, kto bude prijímať dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia váš každodenný život. Príďte voliť a prevezmite zodpovednosť za budúcnosť: tentorazidemvolit.eu.

     #EUopenday

 

Akcie v inštitúciách EÚ

Brusel – 4. mája 2019, od 10.00 do 18.00 h

Akcie v Bruseli >

Štrasburg – 19. mája 2019

 

Akcie v Štrasburgu:

 

Akcie v celej EÚ

Miestne kancelárie Európskej komisie a Európskeho parlamentu v EÚ organizujú rôzne podujatia zamerané na všetky vekové skupiny.

Pozrite si, aké podujatia sa konajú vo vašej krajine.

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Taliansko

Lotyšsko

Luxembursko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

Akcie vo svete

Delegácie EÚ na celom svete otvoria svoje dvere a zorganizujú rôzne aktivity a podujatia.

Ďalšie informácie

Prečo oslavujeme Deň Európy?

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie prijatia historicky významnej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

Back to top