Európska únia

Deň Európy

Deň Európy

70 ROKOV SOLIDARITYDeň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Inštitúcie EÚ slávia Deň Európy

Pri príležitosti Dňa Európy otvoria inštitúcie EÚ v Bruseli a Štrasburgu svoje dvere verejnosti. Miestne kancelárie EÚ v Európe a inde vo svete budú organizov

Deň Európy 2020

Na Deň Európy 2020 vzdali inštitúcie EÚ prostredníctvom množstva rôznych online aktivít hold všetkým Európanom, ktorí v duchu solidarity pomáhajú Únii prekonať krízu spôsobenú koronavírusom. Na tomto mieste nájdete príbehy, ktoré vás zahrejú pri srdci, 16 spôsobov, akými Európania bojujú proti koronavírusu, ako aj aktualizované informácie o reakcii EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom. Zastúpenia Európskej komisie, styčné kancelárie Európskeho parlamentu a delegácie Európskej únie si pripomenuli Deň Európy v kontexte krízy súvisiacej s ochorením COVID-19, pričom spolupracovali s miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi pri tejto oslave solidarity, hodnôt EÚ a európskeho ducha.

9. mája 2020 sme si pripomenuli aj 70. výročie Schumanovej deklarácie, ktorá je východiskovým bodom našej cesty do Európskej únie. Život a práca Roberta Schumana sa niesli v znamení jeho snahy prispieť k ukončeniu vojen v Európe. Preto bolo namieste, že sme si pripomenuli aj 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Dnes sa spoločne zasadzujeme za bezpečnejší svet.

Občania v Európe a na celom svete oslavovali Deň Európy prostredníctvom našich kancelárií. Oslavy sprevádzala hudba európskych umelcov. Ďalšie dôležité informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Európsky parlament

Európska rada

Európska komisia

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky výbor regiónov

Na prevzatie
Back to top