Unia Europejska

Dzień Europy 2018

Z okazji Dnia Europy instytucje UE organizują dni otwartych drzwi: 5 maja w Brukseli, 5 i 9 maja w Luksemburgu oraz 10 czerwca w Strasburgu.

Lokalne biura UE w Europie i na całym świecie przygotowują z tej okazji szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

     #EUopenday

Wizyty w instytucjach europejskich

Bruksela

Więcej informacji o wydarzeniach w Brukseli

5 maja 2018 r. w godz. 10–18

Luksemburg

 

Więcej informacji o wydarzeniach w Luksemburgu

5 maja 2018 r. w godz. 14–18

9 maja 2018 r. w godz. 10–18

Strasburg

 

Więcej informacji o wydarzeniach w Strasburgu

10 czerwca 2018 r. w godz. 10–18

 

Dzień Europy w całej UE

Lokalne biura Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w UE organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim kraju.

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Wydarzenia organizowane w ramach Dnia Europy na świecie

Obchodzony w maju Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. W Dniu Europy przypada rocznica podpisania „deklaracji Schumana”, którą w tym roku będą również obchodzić delegatury UE na całym świecie. Przez cały maj organizowane będą różne działania i wydarzenia.

W tym roku tematem przewodnim jest „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego”.

Więcej informacji

Dlaczego świętujemy Dzień Europy?

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Back to top