Unia Europejska

Dzień Europy 2019

Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Europy 2019 – instytucje europejskie organizują w ramach tych obchodów Dzień Otwarty: w Brukseli 4 maja, w Luksemburgu 9 maja i w Strasburgu 19 maja.

Także lokalne biura UE w Europie i na całym świecie przygotowują z tej okazji szereg atrakcji i imprez skierowanych do osób w każdym wieku.

Dzień Otwarty to wyjątkowa okazja, aby przekonać się, w jaki sposób instytucje europejskie wpływają na nasze życie. Odwiedź budynki instytucji i weź udział w specjalnie zorganizowanych z tej okazji wydarzeniach, takich jak debaty publiczne i zwiedzanie z przewodnikiem.

W Brukseli i Strasburgu tegoroczne obchody poświęcone są tematowi naszego wyboru przyszłości. Wybory europejskie, które odbędą się w dniach 23–26 maja, to dla każdego z nas szansa, aby zabrać głos w sprawie tego, kto będzie podejmować ważne decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Na stronie thistimeimvoting.eu możesz zobowiązać się do zagłosowania i wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość.

     #EUopenday

 

Obchody we wszystkich instytucjach UE

Bruksela: 4 maja 2019 r. w godz. 10–18

Imprezy w Brukseli >

Obchody w całej UE

Lokalne biura Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w UE organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim kraju.

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Obchody na całym świecie

Delegatury UE na całym świecie otworzą swoje drzwi i przygotują wiele różnych atrakcji i imprez.

Więcej informacji

Dlaczego świętujemy Dzień Europy?

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Back to top