Unjoni Ewropea

Jum l-Ewropa

Jum l-Ewropa

70 SENA TA' SOLIDARJETÀKull sena fid-9 ta' Mejju Jum l-Ewropa jiċċelebra l-paċi u l-għaqda fl-Ewropa. Id-data timmarka l-anniversarju tad-"dikjarazzjoni ta' Schuman". F'diskors f'Pariġi fl-1950, Robert Schuman, li dak iż-żmien kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż, stabbilixxa l-ħsieb tiegħu għal forma ġdida ta' kooperazzjoni politika għall-Ewropa, li tagħmel il-gwerra bejn in-nazzjonijiet Ewropej xi ħaġa inkonċepibbli.

Il-viżjoni tiegħu kienet li tinħoloq istituzzjoni Ewropea li tgħaqqad u timmaniġġja l-produzzjoni tal-faħam u l-azzar. Ftit inqas minn sena wara ġie ffirmat trattat li ħoloq korp bħal dan. Il-proposta ta' Schuman hi meqjusa bħala l-bidu ta' dik li llum hi l-Unjoni Ewropea.

L-istituzzjonijiet Ewropej jiċċelebraw Jum l-Ewropa

Biex jiċċelebraw Jum l-Ewropa, l-istituzzjonijiet tal-UE se jiftħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku f'Mejju fi Brussell u Strasburgu. L-uffiċċji lokali tal-UE fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha jorganizzaw varjetà ta' attivitajiet u avvenimenti għall-etajiet kollha.

Kull sena eluf ta' nies jieħdu sehem fiż-żjarat, id-dibattiti, il-kunċerti u avvenimenti oħra biex ifakkru l-jum u jsiru jafu aktar dwar l-UE.

Jum l-Ewropa 2020

F’Jum l-Ewropa 2020, l-istituzzjonijiet tal-UE taw ġieħ permezz ta’ ħafna attivitajiet online lil ħafna Ewropej li, fi spirtu ta’ solidarjetà, qed jgħinu lill-Unjoni tagħna tgħaddi mill-kriżi tal-coronavirus. Hawnhekk issib sett ta’ testimonjanzi li jqawwu l-qalb u 16-il mod li bihom l-Ewropej qed jiġġieldu l-coronavirus kif ukoll informazzjoni aġġornata dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-coronavirus. Ir-rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea, l-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew u d-Delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ddistingwew Jum l-Ewropa fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 u ssieħbu mal-awtoritajiet lokali u nazzjonali biex jiċċelebraw is-solidarjetà, il-valuri tal-UE u l-ispirtu Ewropew.

Id-9 ta’ Mejju 2020 kien ukoll is-70 anniversarju tad-dikjarazzjoni ta’ Schuman, li hi l-punt tat-tluq tal-vjaġġ tagħna lejn l-Unjoni Ewropea. Il-ħajja u x-xogħol ta’ Robert Schuman kienu ddefiniti mill-passjoni tiegħu biex tintemm il-gwerra fl-Ewropa. Għalhekk, kien xieraq li nikkommemoraw ukoll l-75 anniversarju mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija fl-Ewropa. Illum naħdmu flimkien għal dinja aktar sikura.

Iċ-ċittadini fl-Ewropa u madwar id-dinja ċċelebraw Jum l-Ewropa mal-uffiċċji tagħna, akkumpanjat b’mużika minn artisti Ewropej. Jekk jogħġbok ara aktar punti ewlenin fil-links hawn taħt.

Il-Parlament Ewropew

Il-Kunsill Ewropew

Il-Kummissjoni Ewropea

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Downloads
Back to top