an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa

Lá na hEorpa

Bíonn Lá na hEorpa ann gach bhliain an 9 Bealtaine agus an lá sin déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip. Is ar an dáta sin a tugadh an óráid stairiúil dá nglaoitear 'dearbhú Schuman'. San óráid sin, a tugadh i bPáras in 1950, mhínigh Robert Schuman, aire gnóthaí eachtracha na Fraince, an fís a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d'fhágfadh cogaíocht idir náisiúin na hEorpa doshamhlaithe.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a dhéanfadh comhthiomsú agus bainistiú ar tháirgeadh guail agus cruach. Beagán faoi bhun bliana ina dhiaidh sin síníodh conradh lenar cruthaíodh institiúid dá leithéid. Meastar moladh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Ceiliúradh ar Lá na hEorpa in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Le Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh a gcuid doirse don phobal i dtús mhí na Bealtaine sa Bhruiséil agus in Strasbourg. In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagraítear gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla do dhaoine de gach aois.

Gach bliain glacann na mílte duine páirt i dturais, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha, agus imeachtaí eile leis an lá a chomóradh agus le feasacht faoin Aontas Eorpach a mhéadú.

Íomhánna de Lá na hEorpa 2018

Súil siar ar an gceiliúradh a rinneadh ar Lá na hEorpa 2018. Féach na grianghraif atá foilsithe ag institiúidí an Aontais a ghlac páirt sa cheiliúradh:

Íoslódálacha
Back to top