an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa 2019

Déan Lá na hEorpa 2019 a cheiliúradh in Institiúidí an Aontais Eorpaigh leis an Lá Oscailte bliantúil sa Bhruiséil an 4 Bealtaine, i Lucsamburg an 9 Bealtaine agus in Strasbourg an 19 Bealtaine.

In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagrófar gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla don uile aoisghrúpa.

Deis ar leith é an Lá Oscailte fáil amach faoin mbealach a dtéann na hinstitiúidí Eorpacha i bhfeidhm ar do shaol. Féadfaidh tú dul isteach i bhfoirgnimh na n-institiúidí agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí speisialta, cuir i gcás díospóireachtaí poiblí agus turais threoraithe.

An saghas todhchaí atá uait a roghnú – sin é téama na bliana seo sa Bhruiséil agus i Strasbourg. Is deis iad na toghcháin Eorpacha a bheidh ann an 23-26 Bealtaine do chion a dhéanamh leis na daoine a dhéanfaidh na cinntí móra a dhéanann difear do do shaol laethúil a roghnú. Tabhair gealltanas go gcaithfidh tú do vóta agus déan do chion féin chun an todhchaí a mhúnlú ag anuairseobeidhméagvótáil.eu.

     #EUopenday

 

Gníomhaíochtaí in institiúidí an Aontais

An Bhruiséil – 4 Bealtaine 2019, ó 10:00 go 18:00

Gníomhaíochtaí sa Bhruiséil >

Lucsamburg – 9 Bealtaine 2019

 

Gníomhaíochtaí i Lucsamburg:

Strasbourg –19 Bealtaine 2019

 

Gníomhaíochtaí in Strasbourg:

 

Gníomhaíochtaí ar fud an Aontais

Beidh imeachtaí éagsúla don uile aois á n-eagrú ag oifigí áitiúla an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa san Aontas Eorpach.

Bí ar an eolas faoina bhfuil ar siúl i do thírse.

Gníomhaíochtaí ar fud an domhain

Osclóidh Toscaireachtaí an Aontais ar fud an domhain a ndoirse don phobal agus eagróidh siad gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla.

Tuilleadh eolais

Cad chuige Lá na hEorpa?

Déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip ar Lá na hEorpa, a bhíonn ar siúl gach bliain an 9 Bealtaine. Is ar an dáta sin a tugadh an t-aitheasc stairiúil dá nglaoitear ‘dearbhú Schuman’. In óráid a thug sé i bPáras in 1950, léirigh aire gnóthaí eachtracha na Fraince na linne sin, Robert Schuman, an fhís a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d’fhágfadh nach bhféadfaí a shamhlú go rachadh náisiúin na hEorpa i mbun cogaíochta.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a dhéanfadh comhthiomsú agus bainistiú ar tháirgeadh guail agus cruach. Laistigh de bhliain, síníodh conradh lenar cruthaíodh an institiúid sin. Féachtar ar mholadh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Back to top