Euroopan Unioni

Eurooppa-päivä

Eurooppa-päivä

70 VUOTTA YHTEISVASTUUTAEurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään aina 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.

Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

EU:n toimielimet juhlivat Eurooppa-päivää

EU:n toimielimet avaavat ovensa yleisölle Eurooppa-päivän kunniaksi toukokuun alussa Brysselissä ja Strasbourgissa. Myös EU:n edustustot eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella järjestävät erilaisia tapahtumia.

Tuhannet ihmiset osallistuvat joka vuosi vierailuihin, keskusteluihin, konsertteihin ja muihin tapahtumiin, joilla juhlistetaan Eurooppa-päivää ja tehdään EU:ta tunnetuksi.

Eurooppa-päivä 2020

Vuoden 2020 Eurooppa-päivän kunniaksi EU:n toimielimet tarjosivat monia aktiviteetteja verkossa. Niiden kautta annettiin tunnustusta kaikille niille eurooppalaisille, jotka omalla panoksellaan auttavat unionia selviytymään koronaviruskriisistä. Tutustu kansalaisten solidaarisuushankkeisiin, EU:n sisäiseen yhteistyöhön koronaviruksen torjunnassa sekä EU:n kriisitoimiin koronavirusepidemian aikana. Euroopan komission edustustot, Euroopan parlamentin yhteystoimistot ja EU:n edustustot viettivät Eurooppa-päivää covid-19-kriisin aikana yhteistyössä paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Päivän teemana oli entiseen tapaan solidaarisuus, EU:n arvot ja yhtenäisyys.

Schumanin julistuksen allekirjoittamisesta tuli 9.5.2020 kuluneeksi 70 vuotta. Se oli alku Euroopan unionin rakentamiselle. Robert Schumanin elämää ja työtä leimasi vankkumaton tahto päättää sotiminen Euroopassa. Siksi Eurooppa-päivän yhteydessä oli sopivaa muistaa myös toisen maailmansodan päättymisen 75-vuotispäivää Euroopassa. Tänä päivänä työskentelemme yhdessä turvallisemman maailman puolesta.

Ihmiset Euroopassa ja ympäri maailmaa viettivät Eurooppa-päivää yhdessä EU:n edustustojen kanssa eurooppalaisten artistien musiikin säestyksellä. Lisäpoimintoja Eurooppa-päivän aktiviteeteista on seuraavilla verkkosivustoilla

Euroopan parlamentti

Eurooppa-neuvosto

Euroopan komissio

Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan alueiden komitea

Ladattavat tiedostot
Back to top