Европейски съюз

Ден на Европа

Ден на Европа

70 ГОДИНИ СОЛИДАРНОСТДенят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.

Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

Институциите на ЕС честват Деня на Европа

За да отбележат Деня на Европа, през май институциите на ЕС ще отворят своите врати за обществеността в Брюксел и Страсбург. Местните служби на ЕС в Европа и в целия свят ще организират множество дейности и прояви за всички възрасти.

Всяка година хиляди хора участват в посещения, дебати, концерти и други събития, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза.

Денят на Европа през 2020 г.

В Деня на Европа през 2020 г. институциите на ЕС чрез многобройни онлайн дейности отдадоха почит на множеството европейци, които в дух на солидарност помагат на нашия Съюз да се справи с кризата, предизвикана от коронавируса. Тук можете да видите поредица от трогателни разкази и 16 начина, по които европейците се борят с коронавируса, както и актуална информация за мерките на ЕС във връзка с кризата с коронавируса. Представителствата на Европейската комисия, бюрата за връзка на Европейския парламент и делегациите на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа в контекста на кризата с COVID-19 и заедно с местни и национални органи почетоха солидарността, ценностите на ЕС и европейския дух.

На 9 май бе отбелязана и 70-ата годишнина на Декларацията на Шуман — моментът, когато е положено началото на Европейския съюз. Определящо за живота и дейността на Робер Шуман е неговото силно желание да бъде сложен край на войната в Европа. Затова бе подходящо да отбележим и 75-ата годишнина от края на Втората световна война в Европа. Днес работим заедно за един по-сигурен свят.

Граждани в Европа и по света празнуваха Деня на Европа заедно с нашите служби в съпровод на музика от европейски творци. По-долу ще намерите връзки към информация за други прояви.

Европейски парламент

Европейски съвет

Европейска комисия

Европейска служба за външна дейност

Европейски икономически и социален комитет

Европейски комитет на регионите

Изтегляния
Back to top