Európska únia

Deň Európy 2018

Pri príležitosti Dňa Európy otvoria inštitúcie EÚ 5. mája v Bruseli, 5. a 9. mája v Luxemburgu a 10. Júna v Štrasburgu svoje dvere verejnosti.

Miestne kancelárie EÚ v Európe a inde vo svete budú organizovať rôzne podujatia a aktivity zamerané na všetky vekové skupiny.

Tisícky ľudí navštevujú každý rok inštitúcie, zúčastňujú sa na diskusiách, koncertoch a iných podujatiach organizovaných na zvýšenie informovanosti o Európskej únii.

     #EUopenday

Navštívte európske inštitúcie

Brusel

Informácie o podujatiach v Bruseli

5. mája 2018 od 10.00 do 18.00

Luxemburg

 

Informácie o podujatiach v Luxemburgu

5. mája 2018 od 14.00 do 18.00

9. mája 2018 od 10.00 do 18.00

Štrasburg

 

Informácie o podujatiach v Štrasburgu

10. júna 2018 od 10.00 do 18.00

 

Podujatia v rámci Dňa Európy v jednotlivých členských štátoch EÚ

Miestne kancelárie Európskej komisie a Európskeho parlamentu v EÚ organizujú rôzne podujatia zamerané na všetky vekové skupiny.

Pozrite si, aké podujatia sa konajú vo vašej krajine.

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Taliansko

Lotyšsko

Luxembursko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

Podujatia v rámci Dňa Európy vo svete

Deň Európy, ktorý sa koná každý rok v máji, je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie Schumanovej deklarácie, pričom tohto roku sa k oslavám pripoja aj delegácie EÚ na celom svete. Počas celého mesiaca máj sa budú organizovať rôzne akcie a udalosti.

Tohto roku sa budú oslavy niesť v znamení „Európskeho roka kultúrneho dedičstva“.

Ďalšie informácie

Prečo oslavujeme Deň Európy?

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

Back to top