Unia Europejska

Dzień Europy 2017

Z okazji Dnia Europy instytucje UE organizują dni otwartych drzwi: 6 maja w Brukseli, 13 i 14 maja w Luksemburgu oraz 14 maja w Strasburgu.

Lokalne przedstawicielstwa UE w Europie i na całym świecie organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani.

Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

    #EUopenday

Wizyty w instytucjach europejskich

Bruksela

6 maja 2017 r., od 10:00 do 18:00

Więcej informacji o wydarzeniach w Brukseli

Luksemburg

 

13-14 maja 2017 r., od 10:00 do 18:00

Więcej informacji o wydarzeniach w Luksemburgu

Strasburg

 

14 maja 2017 r., od 10:00 do 18:00

Więcej informacji o wydarzeniach w Strasburgu

 

Dzień Europy w całej UE

Lokalne biura Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w UE organizują szereg wydarzeń, w których wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku.

Dowiedz się, co dzieje się w Twoim kraju.

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Wydarzenia organizowane w ramach Dnia Europy na świecie

We współpracy z ambasadami państw członkowskich delegatury UE organizują w krajach swojej siedziby różne wydarzenia związane z tematem miejsca Europy w świecie. Podczas wykładów, konkursów, festiwali filmowych i innych wydarzeń pokażemy wszystko, co Europa ma najlepszego do zaoferowania.

Więcej informacji

 

Dlaczego świętujemy Dzień Europy?

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Back to top