an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa 2018

Chun Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh a ndoirse don phobal an 5 Bealtaine sa Bhruiséil, an 5 agus an 9 Bealtaine i Lucsamburg agus an 10 Meitheamh in Strasbourg.

In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagrófar gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla don uile aois.

Gach bliain glacann na mílte duine páirt i dturais, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha, agus imeachtaí eile leis an lá a chomóradh agus le feasacht ar an Aontas Eorpach a mhéadú.

     #EUopenday

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí Eorpacha

An Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi na himeachtaí sa Bhruiséil

An 5 Bealtaine 2018, ó 10:00 go 18:00

Lucsamburg

 

Tuilleadh eolais faoi na gníomhaíochtaí i Lucsamburg

An 5 Bealtaine 2018, ó 14:00 go 18:00

An 9 Bealtaine 2018, ó 10:00 go 18:00

Strasbourg

 

Tuilleadh eolais faoi na gníomhaíochtaí in Strasbourg

An 10 Meitheamh 2018, ó 10:00 go 18:00

 

Gníomhaíochtaí Lá na hEorpa ar fud an Aontais

Beidh imeachtaí éagsúla don uile aois á n-eagrú ag oifigí áitiúla an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa san Aontas Eorpach.

Bí ar an eolas faoina bhfuil ar siúl i do thírse.

Gníomhaíochtaí Lá na hEorpa ar fud an domhain

Déantar ceiliúradh ar an tsíocháin agus ar an aontacht san Eoraip ar Lá na hEorpa gach bliain ar an 9 Bealtaine. Is ar an dáta sin a tugadh an t-aitheasc stairiúil dá nglaoitear ‘dearbhú Schuman’, agus i mbliana déanfaidh Toscaireachtaí an Aontais ar fud an Domhain ceiliúradh ar an lá den chéad uair freisin. Beidh imeachtaí ar siúl ó thús deireadh mhí na Bealtaine.

I mbliana, tá béim ar leith á chur ar "Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ”.

Tuilleadh eolais

Cad chuige Lá na hEorpa?

Déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip ar Lá na hEorpa, a bhíonn ar siúl gach bliain an 9 Bealtaine. Is ar an dáta sin a tugadh an t-aitheasc stairiúil dá nglaoitear ‘dearbhú Schuman’. In óráid a thug sé i bPáras in 1950, léirigh aire gnóthaí eachtracha na Fraince na linne sin, Robert Schuman, an fhís a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d’fhágfadh nach bhféadfaí a shamhlú go rachadh náisiúin na hEorpa i mbun cogaíochta.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a dhéanfadh comhthiomsú agus bainistiú ar tháirgeadh guail agus cruach. Laistigh de bhliain, síníodh conradh lenar cruthaíodh an institiúid sin. Féachtar ar mholadh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Back to top