an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa 2017

Chun Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclóidh institiúidí an Aontais Eorpaigh a ndoirse don phobal an 6 Bealtaine sa Bhruiséil, an 13-14 Bealtaine i Lucsamburg agus an 14 Bealtaine in Strasbourg.

In oifigí áitiúla an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain eagrófar gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla don uile aois.

Gach bliain glacann na mílte duine páirt i dturais, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha, agus imeachtaí eile leis an lá a chomóradh agus le feasacht ar an Aontas Eorpach a mhéadú.

    #EUopenday

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí Eorpacha

An Bhruiséil

An 6 Bealtaine 2017, ó 10.00 go 18.00

Tuilleadh eolais faoi na gníomhaíochtaí sa Bhruiséil

Lucsamburg

 

An 13-14 Bealtaine 2017, ó 10.00 go 18.00

Tuilleadh eolais faoi na gníomhaíochtaí i Lucsamburg

Strasbourg

 

An 14 Bealtaine 2017, ó 10.00 go 18.00

Tuilleadh eolais faoi na gníomhaíochtaí in Strasbourg

 

Gníomhaíochtaí Lá na hEorpa ar fud an Aontais

Beidh imeachtaí éagsúla don uile aois á n-eagrú ag oifigí áitiúla an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa san Aontas Eorpach.

Bí ar an eolas faoina bhfuil ar siúl i do thírse.

Gníomhaíochtaí Lá na hEorpa ar fud an domhain

I gcomhar le hambasáidí na mBallstát ina dtíortha óstacha, eagraíonn toscaireachtaí an Aontais gníomhaíochtaí ar an téama ‘An Eoraip sa Domhan Mór’. Trí léachtaí, comórtais, féilte scannán agus ócáidí eile, léireofar an chuid is fearr dá bhfuil ar fáil san Aontas.

Tuilleadh eolais

 

Cad chuige Lá na hEorpa?

Déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip ar Lá na hEorpa a bhíonn ar siúl gach bliain an 9 Bealtaine. Is ar an dáta sin a rinneadh an t-aitheasc stairiúil dá nglaoitear ‘dearbhú Schuman’. In óráid a thug sé i bPáras i 1950, léirigh aire gnóthaí eachtracha na Fraince na linne sin, Robert Schuman, an fhís a bhí aige de chomhar polaitiúil de chineál nua san Eoraip a d’fhágfadh nach bhféadfaí a shamhlú go rachadh náisiúin na hEorpa i mbun cogaíochta.

Ba é an fhís a bhí aige institiúid Eorpach a chruthú a dhéanfadh comhthiomsú agus bainistiú ar tháirgeadh guail agus cruach. Laistigh de bhliain, síníodh conradh lenar cruthaíodh an institiúid sin. Féachtar ar mholadh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Back to top