Europos Sąjunga

Europos Sąjungos himnas

Europos Sąjungos himnas

ES himnui pasirinkta 1823 m. Ludwigo van Beethoveno sukurtos Devintosios simfonijos „Odė džiaugsmui“, kurią jis parašė pagal Friedricho von Schillerio 1785 m. sukurtas eiles.

Šis himnas simbolizuoja ne tik Europos Sąjungą, bet Europą platesne prasme. Eilėraštis „Odė džiaugsmui“ išreiškia Šilerio idealistinę viziją, kurioje visa žmonija tampa broliais – tokia vizija buvo artima ir Bethovenui.

1972 m. Europos Taryba L. Beethoveno „Odę džiaugsmui“ pasirinko savo himnu. 1985 m. šį himną oficialiuoju Europos Sąjungos himnu patvirtino ES vadovai. Himnas žodžių neturi, yra tik muzika. Universalia muzikos kalba šis himnas išreiškia Europos laisvės, taikos ir solidarumo idealus.

Europos Sąjungos himno paskirtis nėra pakeisti ES šalių nacionalinius himnus, visų pirma juo siekiama aukštinti bendras vertybes. Europos Sąjungos himnas skamba oficialiose ceremonijose, susijusiose su Europos Sąjunga, ir apskritai įvairiausiuose europinio pobūdžio renginiuose.

Pasiklausykite Europos Sąjungos himno

Pasiklausykite Europos Sąjungos himno (02:07)

Himną atlieka Europos Sąjungos jaunimo pučiamųjų orkestras, kuriam diriguoja André Reichlingas. Įrašas padarytas 1994 m. Teatro da Trindade Lisabonoje. Muzikinė aranžuotė Herberto van Karajano.

*Visos atkurto kūrinio teisės priklauso prodiuseriui ir savininkui.

Back to top