Uniunea Europeană

Prioritățile Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024

Prioritățile Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024

Obiectiv

În urma alegerilor europene din mai 2019, Uniunea Europeană a stabilit o serie de priorități care conturează agenda sa politică până în 2024. Aceste priorități contribuie la abordarea principalelor provocări cu care se confruntă UE și cetățenii săi, pe plan politic, economic sau social.

Prioritățile au fost stabilite în urma unui dialog între liderii UE, miniștrii statelor membre, instituțiile UE și grupurile politice din Parlamentul European. În iunie 2019, liderii Uniunii Europene și-au stabilit prioritățile în agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Aceasta reprezintă o sursă de inspirație pentru prioritățile politice ale Comisiei Europene, elaborate înainte de preluarea oficială a mandatului de 5 ani.

Ciclul negocierilor

Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern ai statelor membre UE. Acesta stabilește prioritățile politice ale UE înainte de începerea fiecărui nou mandat legislativ al Comisiei Europene și al Parlamentului European. Toate aceste priorități sunt cunoscute sub denumirea de agendă strategicăși le permit instituțiilor UE să-și orienteze acțiunile în acest cadru și să stabilească modalitățile de a le realiza.

Agenda strategică ghidează, de asemenea, prioritățile politice pe 5 ani ale Comisiei Europene, așa cum se prevede în orientările politice. Prioritățile identifică în linii mari principalele politici și etape pe care Comisia intenționează să le urmeze pentru a se asigura că sunt îndeplinite obiectivele sale.

Instituțiile și statele membre ale UE trebuie să colaboreze strâns pentru a pune în aplicare prioritățile Consiliului European.

Odată ce prioritățile Comisiei Europene sunt stabilite de candidatul la funcția de președinte, acestea sunt prezentate oficial Parlamentului European la începutul noii legislaturi.

Orientările politice constituie baza programului anual de lucru al Comisiei. Acesta stabilește inițiativele menite să ducă la realizarea priorităților în următoarele 12 luni. În fiecare an, Consiliul, Parlamentul și Comisia convin asupra principalelor priorități pentru anul următor, care sunt prezentate într-o declarație anuală comună.

Aflați cum este pus în aplicare programul de lucru al Comisiei

O nouă agendă strategică pentru UE (2019-2024)

Protejarea cetățenilor și a libertăților

Controlul eficient al frontierelor externe ale UE și dezvoltarea unei politici cuprinzătoare în domeniul migrației. Combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și a criminalității online, creșterea capacității de reziliență a UE împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.

Dezvoltarea unei baze economice solide și dinamice

Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii economice și monetare, finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei euro, investițiile în competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor europene, adoptarea transformării digitale și dezvoltarea unei politici industriale solide.

Construirea unei Europe ecologice, echitabile și neutre din punct de vedere climatic

Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului și a apei, promovarea agriculturii durabile și protejarea sistemelor de mediu și a biodiversității. Crearea unei economii circulare eficiente și a unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile. O tranziție mai rapidă către surse regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același timp, dependența UE de sursele externe de energie. Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Promovarea intereselor și a valorilor europene la nivel global

Construirea unei politici externe solide, cu o politică de vecinătate ambițioasă și un parteneriat cuprinzător cu Africa. Promovarea păcii, stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel mondial. Asigurarea unui comerț solid, bazat pe multilateralism și pe o ordine mondială axată pe norme globale. Asumarea unei responsabilități sporite în materie de securitate și apărare, cooperând îndeaproape cu NATO.

Aflați mai multe despre agenda politică a UE

O nouă agendă strategică pentru UE (2019-2024) - rezumat

Prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024 (orientări politice)

Pactul verde european

Transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, păstrând, în același timp, cadrul natural al Europei, abordând schimbările climatice și trasând calea către o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor până în 2050.

O Europă pregătită pentru era digitală

Adoptarea transformării digitale prin investiții în întreprinderi, cercetare și inovare, reformarea protecției datelor, abilitarea persoanelor cu competențele necesare pentru o nouă generație de tehnologii și elaborarea unor norme corespunzătoare.

O economie în serviciul cetățenilor

Consolidarea economiei UE, asigurând locuri de muncă și reducând inegalitățile, sprijinind întreprinderile, aprofundând uniunea economică și monetară și finalizând uniunea piețelor de capital.

O Europă mai puternică pe scena internațională

Afirmarea UE pe scena mondială, prin consolidarea poziției noastre de campioni ai unui comerț puternic, deschis și echitabil, al multilateralismului și al unei ordini mondiale bazate pe norme. Consolidarea relațiilor cu țările vecine și cu țările partenere, precum și întărirea capacității UE de a gestiona crizele prin capabilități civile și militare.

Promovarea modului nostru de viață european

Respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept ca bază pentru egalitate, toleranță și echitate socială. Abordarea riscurilor în materie de securitate, protejarea și responsabilizarea consumatorilor, precum și consolidarea unui sistem de migrație legală și sigură, gestionând în același timp în mod eficient frontierele externe ale UE, modernizând sistemul de azil al UE și cooperând îndeaproape cu țările partenere.

Un nou elan pentru democrația europeană

Consolidarea proceselor democratice ale Europei prin întărirea relațiilor cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale, prin protejarea democrației UE împotriva ingerințelor externe, prin asigurarea transparenței și a integrității în întregul proces legislativ, precum și prin implicarea într-o mai mare măsură a cetățenilor UE în conturarea viitorului Uniunii.

Mai multe despre prioritățile Comisiei Europene

Mai multe despre acțiunile Comisiei Europene, pe tematici

Alte priorități

Prioritățile stabilite de Consiliul European și de Comisia Europeană orientează activitatea UE pe plan politic în cursul unui mandat legislativ. În paralel, alte instituții sau organisme ale UE își stabilesc propriile priorități care reflectă punctele lor de vedere.

Mai multe despre acțiunile UE, pe tematici

Mai multe despre prioritățile președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene

Mai multe despre prioritățile grupului politic din Parlamentul European

Back to top