Európai Unió

Az Európai Unió prioritásai a 2019–2024 közötti időszakra

Az Európai Unió prioritásai a 2019–2024 közötti időszakra

Cél

A 2019. májusi európai választásokat követően az Európai Unió számos prioritást fogalmazott meg, amelyek meghatározzák a 2024-ig tartó időszakra szóló politikai és szakpolitikai menetrendet. Céljuk az EU és polgárai előtt álló fő – politikai, gazdasági vagy társadalmi – kihívások kezelése.

A prioritásokat az uniós vezetők, a nemzeti miniszterek, az uniós intézmények és az Európai Parlamentbe megválasztott képviselőcsoportok közötti párbeszéd eredményeként alakították ki. Az uniós vezetők által 2019 júniusában meghatározott prioritásokat az EU 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendje tartalmazza. Ez inspirációként szolgált az Európai Bizottság politikai prioritásaihoz, amelyeket a testület még az ötéves hivatali időszak formális megkezdése előtt megfogalmazott.

Eljárás

A valamennyi tagállam állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács meghatározza az EU politikai prioritásait az Európai Bizottság és az Európai Parlament minden egyes új jogalkotási ciklusának megkezdése előtt. A prioritások együttesét stratégiai menetrendnek nevezzük. Ez az uniós intézmények számára a prioritásokra vonatkozó keretként szolgál, és támogatást nyújt azok gyakorlati megvalósításához.

A stratégiai menetrend egyúttal az Európai Bizottság politikai iránymutatásaiban meghatározott, öt évre szóló politikai prioritásokra nézve is iránymutatásként szolgál. A prioritások nagy vonalakban azonosítják azokat a fő szakpolitikákat és lépéseket, amelyeket a Bizottság követni kíván politikai célkitűzéseinek elérése érdekében.

Az uniós intézményeknek és az uniós tagállamoknak szorosan együtt kell működniük az Európai Tanács prioritásainak megvalósítása érdekében.

Amint az elnökjelölt meghatározza az Európai Bizottság prioritásait, azokat hivatalosan az Európai Parlament elé terjesztik az új jogalkotási ciklus elején.

A Bizottság éves munkaprogramja a politikai iránymutatásokon alapul. A munkaprogram tartalmazza azokat a kezdeményezéseket, amelyek előmozdítják a prioritások megvalósítását a következő 12 hónap során. A Tanács, a Parlament és a Bizottság minden évben megállapodik a következő évre vonatkozó legfontosabb prioritásokról, és ezeket egy éves együttes nyilatkozatban rögzítik.

Bővebben a Bizottság munkaprogramjának végrehajtásáról.

Az EU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje

A polgárok és a szabadságjogok védelme

Az EU külső határainak hatékony ellenőrzése és az átfogó migrációs politika továbbfejlesztése. A terrorizmus, a határokon átnyúló és az online bűnözés elleni küzdelem, valamint az EU természeti, illetve ember okozta katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelése.

Erős és életteli gazdasági bázis kialakítása

Ellenállóképes gazdaság kiépítése a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése, az euró nemzetközi szerepének megerősítése, a készségekbe és az oktatásba való beruházás, az európai vállalkozások támogatása, a digitális átalakulás felkarolása, valamint szilárd iparpolitika kialakítása révén.

A klímasemleges, zöld, méltányos és szociális Európa megvalósítása

Beruházás olyan zöld kezdeményezésekbe, amelyek javítják a levegő- és vízminőséget, előmozdítják a fenntartható mezőgazdaságot, valamint megőrzik a környezeti rendszereket és a biológiai sokféleséget. Hatékony körforgásos gazdaság és jól működő uniós energiapiac létrehozása, amely fenntartható, biztonságos és megfizethető energiát biztosít. A megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra való átállás felgyorsítása, és ezzel egyidejűleg az EU külső energiaforrásoktól való függőségének csökkentése. A szociális jogok európai pillérének megvalósítása.

Az európai érdekek és értékek előmozdítása a globális színtéren

Határozott külpolitika, és ennek keretében ambiciózus szomszédságpolitika, illetve Afrika vonatkozásában átfogó partnerségi kapcsolat kialakítása. A béke, a stabilitás, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása világszerte. Erőteljes kereskedelem folytatása a multilateralizmussal és a szabályokon alapuló globális nemzetközi renddel összhangban. Nagyobb felelősség vállalása a biztonság és a védelem terén, a NATO-val való szoros együttműködés mellett.

Bővebben az EU politikai menetrendjéről

Az EU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje (összefoglaló)

Az Európai Bizottság 2019–2024 közötti időszakra vonatkozó prioritásai (politikai iránymutatások)

Európai zöld megállapodás

Az EU modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá történő alakítása az európai természeti környezet megőrzése mellett, az éghajlatváltozás kezelése, valamint Európa szén-dioxid-semlegességének és erőforrás-hatékonyságának megvalósítása 2050-ig.

A digitális korra felkészült Európa

A digitális átalakulás felkarolása a vállalkozásokba, a kutatásba és az innovációba való beruházás, az adatvédelem reformja, az embereknek a technológiák új generációjához szükséges készségekkel való felruházása és a megfelelő szabályok kidolgozása révén.

Emberközpontú gazdaság

Az uniós gazdaság megerősítése a munkahelyek biztosítása és az egyenlőtlenségek csökkentése mellett, a vállalkozások támogatása, a gazdasági és monetáris unió elmélyítése és a tőkepiaci unió kiteljesítése.

Európa globális szerepének erősítése

Az EU szerepének megszilárdítása a nemzetközi színtéren az erős, nyitott és tisztességes kereskedelem, a multilateralizmus és a szabályokon alapuló világrend éllovasaként betöltött globális pozíciónk megerősítésével. A szomszédos országokhoz és a partnerekhez fűződő kapcsolatok javítása, valamint a polgári és katonai kapacitások segítségével történő válságkezelésre való uniós képesség kiépítése.

Az európai életmód előmozdítása

Az egyenlőség, a tolerancia és a társadalmi méltányosság bástyájának számító alapvető jogok és jogállamiság védelme. A biztonsági kockázatok kezelése, a fogyasztók védelme és helyzetének megerősítése, valamint a legális és biztonságos migráció rendszerének javítása az EU külső határainak hatékony igazgatása, az EU menekültügyi rendszerének korszerűsítése és a partnerországokkal való szoros együttműködés mellett.

Új lendület az európai demokrácia számára

Az európai demokratikus folyamatok megerősítése az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok előmozdításával, az uniós demokrácia külső beavatkozással szembeni védelmével, az átláthatóság és az integritás biztosításával a teljes jogalkotási folyamat során, valamint az uniós polgárok szélesebb körű bevonásával az EU jövőjének alakításába.

További információk az Európai Bizottság prioritásairól

További információk az Európai Bizottság tevékenységeiről témakörönként

További prioritások

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság által meghatározott prioritások vezérlik az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos politikai munkát a jogalkotási megbízatás során. Ezzel párhuzamosan más uniós intézmények vagy szervek gyakran saját prioritásokat határoznak meg álláspontjuk kifejezése érdekében.

További információk az EU tevékenységeiről szakpolitikai területenként

További információk az Európai Unió Tanácsa portugál elnökségének prioritásairól

További információk az Európai Parlament képviselőcsoportjainak prioritásairól

 

Back to top