Europeiska Unionen

EU-institutionernas ledare – vem gör vad?

EU-institutionernas ledare – vem gör vad?

Här kan du läsa om.

Europaparlamentets talman – Antonio Tajani

Antonio Tajani

Mandatperiod: Januari 2017 - juli 2019

Vald av: Europaparlamentets ledamöter

Uppgift:

 • Ser till att parlamentsförfarandena följs.
 • Övervakar parlamentets verksamhet och utskott.
 • Företräder parlamentet i rättsliga frågor och internationella kontakter.
 • Ger det slutliga klartecknet till EU:s budget.

Mer om talmannens arbete
Mer om Europaparlamentet

Europeiska rådets ordförande – Donald Tusk

Donald Tusk

Mandatperiod: Juni 2017–november 2019

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer

Uppgift:

 • Leder Europeiska rådets arbete med att fastställa EU:s övergripande politiska inriktning och prioriteringar – tillsammans med kommissionen.
 • Främjar sammanhållning och samförstånd inom Europeiska rådet.
 • Företräder EU i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Mer om ordförandens arbete
Mer om Europeiska rådet

EU-kommissionens ordförande – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Mandatperiod: november 2014 – oktober 2019

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer med Europaparlamentets samtycke

Uppgift:

 • Ger kommissionen politisk vägledning.
 • Kallar till och leder kommissionärernas gemensamma möten.
 • Leder kommissionens arbete med att genomföra EU-politiken.
 • Deltar i G7-möten.
 • Deltar i större debatter i Europaparlamentet och mellan EU-ländernas regeringar i ministerrådet.

Mer om ordförandens arbete
Mer om EU-kommissionen
Mer om hur kommissionärerna utses

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s ministerråd – där medlemsländernas ministrar diskuterar och beslutar om EU-lagstiftning – har ingen permanent ordförande. Arbetet leds i stället av det land som för tillfället håller i ordförandeklubban. Ordförandeskapet roterar var sjätte månad. Det betyder att företrädare för ordförandelandet leder mötena ett halvår i taget.

Mer om ministerrådet

Back to top