Evropska unija

Predsedniki EU – opredelitev pristojnosti

Predsedniki EU – opredelitev pristojnosti

Predsedniki vodijo tri najpomembnejše institucije EU.

Predsednik Evropskega parlamenta – David-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Mandat: julij 2019–december 2021

Predsednika Evropskega parlamenta izvolijo poslanci Evropskega parlamenta.

Naloge:

 • zagotavlja pravilno vodenje parlamentarnih postopkov;
 • nadzoruje različne dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih odborov;
 • predstavlja Evropski parlament v pravnih zadevah in mednarodnih odnosih;
 • da končno soglasje proračunu EU.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta
Več o Evropskem parlamentu

Predsednik Evropskega sveta – Charles Michel

Charles Michel

Mandat: december 2019–maj 2022

Predsednika Evropskega sveta izvolijo nacionalni voditelji (voditelji držav in vlad članic EU).

Naloge:

 • vodi delo Evropskega sveta in v sodelovanju s Komisijo določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge EU;
 • si prizadeva za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu;
 • predstavlja Evropsko unijo v zadevah, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega sveta
Več o Evropskem svetu

Predsednik Evropske komisije – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Mandat: december 2019–oktober 2024

Predsednico Komisije izvolijo nacionalni voditelji (voditelji in voditeljice držav in vlad članic EU) po odobritvi Evropskega parlamenta.

Naloge:

 • določa politične smernice Komisije;
 • sklicuje in vodi seje kolegija evropskih komisarjev;
 • vodi delo Komisije pri izvajanju politik EU;
 • sodeluje na srečanjih skupine držav G7;
 • sodeluje pri glavnih razpravah v Evropskem parlamentu ter med vladami držav EU v Svetu Evropske unije.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropske komisije
Več o Evropski komisiji
Več o imenovanju komisarjev

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU, v okviru katerega ministri držav članic razpravljajo o zakonodaji EU, nima stalnega predsednika. Delo Sveta vodi država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev. Seje Sveta denimo vodi ustrezni minister države, ki predseduje Svetu Evropske unije.

Več o Svetu Evropske unije

Back to top