Europese Unie

De voorzitters bij de EU: wie doet wat?

De voorzitters bij de EU: wie doet wat?

De drie belangrijkste instellingen van de EU hebben elk een eigen voorzitter.

Voorzitter van het Europees Parlement – David-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Termijn: Juli 2019 - december 2021

Verkozen door: de leden van het Europees Parlement

Rol:

  • ziet toe op het goede verloop van de procedures in het Europees Parlement
  • waakt over de verschillende werkzaamheden en comités van het Parlement
  • vertegenwoordigt het Parlement in juridische aangelegenheden en bij internationale betrekkingen
  • keurt de EU-begroting definitief goed

Meer over het werk van de voorzitter van het Europees Parlement
Meer over het Europees Parlement

Voorzitter van de Europese Raad – Charles Michel

Charles Michel

Termijn: december 2019 - mei 2022

Benoemd door: de leiders (staatshoofden en regeringsleiders) van de EU-landen

Rol:

  • leidt de Europese Raad bij het vaststellen van de algemene beleidslijnen en -prioriteiten van de EU, in samenwerking met de Commissie
  • bevordert de cohesie en consensus binnen de Europese Raad
  • vertegenwoordigt de EU bij buitenlandse en veiligheidsaangelegenheden

Meer over het werk van de voorzitter van de Europees Raad
Meer over de Europese Raad

Voorzitter van de Europese Commissie – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Termijn: december 2019 - oktober 2024

Benoemd door: de leiders (staatshoofden en regeringsleiders) van de EU-landen, na goedkeuring door het Europees Parlement

Rol:

  • geeft politieke leiding aan de Commissie
  • belegt de vergaderingen van het college van commissarissen, en zit die voor
  • leidt de Commissie bij het uitvoeren van het EU-beleid
  • neemt deel aan vergaderingen van de G7
  • neemt deel aan de belangrijkste besprekingen in het Europees Parlement en onder EU-regeringen in de Raad van de Europese Unie

Meer over het werk van de voorzitter van de Commissie
Meer over de Europese Commissie
Meer over hoe Commissarissen benoemd worden

Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

De Raad van de EU, waarin de nationale vakministers EU-wetgeving bespreken, heeft geen permanente voorzitter. De vergaderingen worden voorgezeten door vertegenwoordigers van het land dat het voorzitterschap van de Raad waarneemt. Dit voorzitterschap rouleert om de zes maanden.

Meer over de Raad van de EU

Back to top