Unjoni Ewropea

Il-Presidenti tal-UE – min jagħmel xiex?

Il-Presidenti tal-UE – min jagħmel xiex?

It-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE huma lkoll immexxija minn president.

Il-President tal-Parlament Ewropew – David-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Terminu: Lulju 2019 - Diċembru 2021

Elett: mill-Membri tal-Parlament Ewropew

Rwol:

 • Jiżgura li l-proċeduri parlamentari jiġu segwiti kif suppost
 • Jissorvelja l-attivitajiet varji tal-Parlament u l-kumitati
 • Jirrappreżenta l-Parlament Ewropew fil-kwistjonijiet legali kollha u fir-relazzjonijiet internazzjonali
 • Jagħti l-kunsens finali tal-baġit tal-UE

Aktar dwar ix-xogħol tal-President tal-Parlament Ewropew
Aktar informazzjoni dwar il-Parlament Ewropew

Il-President tal-Kunsill Ewropew – Charles Michel

Charles Michel

Terminu: Diċembru 2019 - Mejju 2022

Maħtur: mill-mexxejja nazzjonali (il-kapijiet tal-istat jew tal-gvern tal-pajjiżi tal-UE).

Rwol:

 • Imexxi x-xogħol tal-Kunsill Ewropew biex jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE – b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni
 • Jippromovi l-koeżjoni u l-konsensus fil-Kunsill Ewropew
 • Jirrappreżenta lill-UE esternament fi kwistjonijiet tal-affarijiet barranin u s-sigurtà

Aktar dwar ix-xogħol tal-President tal-Kunsill Ewropew
Aktar informazzjoni dwar il-Kunsill Ewropew

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Terminu: Diċembru 2019 - Ottubru 2024

Maħtura minn: mill-mexxejja nazzjonali (il-kapijiet tal-istat jew tal-gvern tal-pajjiżi tal-UE), bl-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Rwol:

 • Jiggwida politikament il-Kummissjoni
 • Isejjaħ u jippresjedi l-laqgħat tal-kulleġġ tal-Kummissarji
 • Iwassal il-ħidma tal-Kummissjoni fl-implimentar tal-politiki tal-UE
 • Jieħu sehem fil-laqgħat tal-G7
 • Jikkontribwixxi għal dibattiti ewlenin kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll bejn il-gvernijiet tal-UE fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Aktar dwar ix-xogħol tal-President tal-Kummissjoni
Aktar informazzjoni dwar il-Kummissjoni Ewropea
Iktar tagħrif dwar kif jiġu maħtura l-Kummissarji

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE - fejn il-Ministri nazzjonali jiddiskutu l-leġiżlazzjoni tal-UE - m'għandux persuna waħda permanenti bħala President. Ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur. Pereżempju, ir-rappreżentanti tal-pajjiż li jkollu l-presidenza jippresiedu l-laqgħat.

Aktar dwar il-Kunsill tal-UE

Back to top