Eiropas Savienība

ES iestāžu priekšsēdētāji

ES iestāžu priekšsēdētāji

Eiropas Savienībai ir trīs vadošas iestādes, un katrai ir savs priekšsēdētājs.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani

Antonio Tajani

Pilnvaru laiks: 2017. gada janvāris - 2019. gada jūlijs

Kas ievēl: Eiropas Parlamenta deputāti

Uzdevums

 • Nodrošina parlamentāro procedūru pienācīgu ievērošanu.
 • Pārrauga dažādās Parlamenta darbības un komitejas.
 • Pārstāv Parlamentu visos juridiskajos jautājumos un starptautiskajās attiecībās.
 • Galīgi apstiprina ES budžetu.

Lasiet vēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja darbu
Lasiet vēl par Eiropas Parlamentu

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks

Hermanis van Rompejs

Pilnvaru laiks: 2017. gada jūnijs – 2019. gada novembris

Kas ieceļ: valstu vadītāji (ES dalībvalstu prezidenti vai premjerministri).

Uzdevums

 • Sadarbībā ar Komisiju vada Eiropadomes darbu, kad tā nosaka ES vispārējo politisko virzienu un prioritātes.
 • Veicina vienotību un vienprātību Eiropadomē.
 • Starptautiski pārstāv Eiropas Savienību ārlietu un drošības jautājumos.

Lasiet vēl par Eiropadomes priekšsēdētāja darbu
Lasiet vēl par Eiropadomi

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers

Žans Klods Junkers

Pilnvaru laiks: 2014. gada novembris - 2019. gada oktobris

Kas ieceļ: valstu vadītāji (ES dalībvalstu prezidenti vai premjerministri), Eiropas Parlamentam apstiprinot.

Uzdevums

 • Vada Komisijas politisko darbu.
 • Sasauc un vada komisāru kolēģijas sanāksmes.
 • Vada Komisijas darbu, kad tā īsteno ES politiku.
 • Piedalās G7 sanāksmēs.
 • Piedalās nozīmīgās Eiropas Parlamenta debatēs un diskusijās starp ES valstu valdībām Eiropas Savienības Padomē.

Lasiet vēl par Komisijas priekšsēdētāja darbu
Lasiet vēl par Eiropas Komisiju
Vairāk par komisāru iecelšanu

Prezidentūra ES Padomē

ES Padomei (kur dalībvalstu ministri apspriežas par ES likumdošanu) nav viens pastāvīgs priekšsēdētājs. Tās darbu vada Padomes prezidentvalsts, kura mainās ik pēc 6 mēnešiem. Piemēram, Padomes sanāksmes vada prezidentvalsts pārstāvji.

Lasiet vēl par ES Padomi

Back to top