Europos Sąjunga

Kurios ES institucijos pirmininkas už ką atsakingas?

Kurios ES institucijos pirmininkas už ką atsakingas?

Kiekviena iš 3 pagrindinių ES institucijų turi savo pirmininką.

Europos Parlamento Pirmininkas Davidas-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Kadencija: 2019 m. liepos mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Jį išrinko Europos Parlamento nariai

Vaidmuo:

 • užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos parlamentinės procedūros;
 • prižiūri įvairią Parlamento veiklą ir komitetus;
 • atstovauja Parlamentui visais teisiniaisklausimais ir tarptautinių santykių srityje;
 • pareiškia galutinį pritarimą ES biudžetui.

Daugiau apie Europos Parlamento pirmininko darbą
Daugiau apie Europos Parlamentą

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Charles’is Michelis

Charles Michel

Kadencija: 2019 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gegužės mėn.

Jį paskyrė ES valstybių arba vyriausybių vadovai.

Vaidmuo:

 • bendradarbiaudamas su Komisija vadovauja Europos Vadovų Tarybos darbui nustatant bendrąją ES politikos kryptį ir prioritetus;
 • Europos Vadovų Taryboje propaguoja sanglaudą ir konsensusą;
 • atstovauja Europos Sąjungai už jos ribų užsienio reikalų ir saugumo klausimais.

Daugiau apie Europos Vadovų Tarybos pirmininko darbą
Daugiau apie Europos Vadovų Tarybą

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Kadencija: 2019 m. gruodžio mėn. – 2024 m. spalio mėn.

Ją paskyrė ES valstybių ar vyriausybių vadovai pritariant Europos Parlamentui.

Vaidmuo:

 • teikia politines gaires Komisijai;
 • sušaukia Komisijos narių kolegijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • vadovauja Komisijos darbui įgyvendinant ES politiką;
 • dalyvauja Didžiojo septynių susitikimuose;
 • dalyvauja svarbiausiose diskusijose tiek Europos Parlamente, tiek su ES šalių vyriausybėmis Europos Sąjungos Taryboje.

Daugiau apie Komisijos pirmininko darbą
Daugiau apie Europos Komisiją
Plačiau apie tai, kaip skiriami Europos Komisijos nariai

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba, kurioje valstybių ministrai aptaria ES teisės aktus, neturi vieno nuolatinio pirmininko. Jos darbui vadovauja Tarybai pirmininkaujanti šalis – kas 6 mėnesius vis kita. Pavyzdžiui, pirmininkaujančios šalies atstovai pirmininkauja Tarybos posėdžiams.

Daugiau apie ES Tarybą

Back to top