Europska unija

Predsjednici institucija EU-a – tko što radi?

Predsjednici institucija EU-a – tko što radi?

Svakom od triju glavnih institucija EU-a predsjedava predsjednik.

Predsjednik Europskog parlamenta – Antonio Tajani

Antonio Tajani

Mandat: Siječnja 2017 - srpanj 2019.

Biraju ga: zastupnici Europskog parlamenta

Uloga:

 • osigurava pravilnu provedbu parlamentarnih postupaka
 • nadgleda razne aktivnosti Parlamenta i odbore
 • zastupa Parlament u svim pravnim pitanjima i međunarodnim odnosima
 • daje konačnu suglasnost za proračun EU-a

Više o zadaćama predsjednika Europskog parlamenta
Više o Europskom parlamentu

Predsjednik Europskog vijeća – Donald Tusk

Donald Tusk

Mandat: lipanj 2017. – studeni 2019.

Imenuju ga: nacionalni čelnici (šefovi država ili vlada država članica EU-a).

Uloga:

 • upravlja radom Europskog vijeća u utvrđivanju općeg političkog smjera i prioriteta EU-a – u suradnji s Komisijom
 • promiče koheziju i konsenzus u Europskom vijeću
 • zastupa EU na vanjskopolitičkome planu u međunarodnim pitanjima i pitanjima sigurnosti

Više o zadaćama predsjednika Europskog vijeća
Više o Europskom vijeću

Predsjednik Europske komisije – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Mandat: studeni 2014. - listopad 2019.

Imenuju ga: nacionalni čelnici (šefovi država ili vlada država članica EU-a), uz potvrdu Europskog parlamenta.

Uloga:

 • daje političke upute Komisiji
 • saziva sastanke kolegija povjerenika i presjedava im
 • upravlja radom Komisije u provedbi politika EU-a
 • sudjeluje na sastancima skupine G7
 • daje svoj doprinos glavnim raspravama u Europskom parlamentu, među vladama EU-a i u Vijeću Europske unije

Više o zadaćama predsjednika Komisije
Više o Europskoj komisiji
Više o tome kako se imenuju povjerenici

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a, u okviru kojeg nacionalni ministri raspravljaju o zakonodavstvu EU-a, nema stalnog jedinstvenog predsjednika. Za rad Vijeća nadležna je država koja presjeda Vijećem. Zemlje koje presjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih 6 mjeseci. Sastancima Vijeća presjedaju predstavnici države presjedateljice.

Više o Vijeću EU-a

Back to top