an tAontas Eorpach

Uachtaráin an AE – cé hiad?

Uachtaráin an AE – cé hiad?

Tá 3 phríomhinstitiúid san AE agus tá uachtarán i bhfeighil ar gach aon cheann acu.

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa – David-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Téarma oifige: Iúil 2019 – Nollaig 2021

Arna thoghadh ag: Feisirí Pharlaimint na hEorpa

Ról:

 • Féachann sé chuige go leantar nósanna imeachta na parlaiminte go cuí
 • Maoirseoir ar ghníomhaíochtaí agus ar choistí éagsúla na Parlaiminte
 • Ionadaí thar ceann na Parlaiminte in ábhar dlí agus i gcaidreamh idirnáisiúnta
 • Faomhadh deiridh bhuiséad an AE

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
Tuilleadh eolais faoi Pharlaimint na hEorpa

Uachtarán na Comhairle Eorpaí – Charles Michel

Charles Michel

Téarma oifige: Nollaig 2019 - Bealtaine 2022

Arna thoghadh ag: ceannairí náisiúnta (cinn stáit agus rialtais Bhallstáit an AE).

Ról:

 • Obair na Comhairle a stiúradh le treo ginearálta agus tosaíochtaí polaitíochta an AE a shocrú – i gcomhar leis an gCoimisiún
 • Comhtháthú agus comhdhearcadh a chur chun cinn sa Chomhairle Eorpach
 • Ionadaí idirnáisiúnta thar ceann an AE ar shaincheisteanna eachtracha agus slándála

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán na Comhairle Eorpaí
Tuilleadh eolais faoin gComhairle Eorpach

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Téarma oifige: Nollaig 2019 — Deireadh Fómhair 2024

Arna ceapadh ag: ceannairí náisiúnta (cinn stáit agus rialtais Bhallstáit an AE), ar fhormheas Pharlaimint na hEorpa.

Ról:

 • Treoir pholaitiúil a thabhairt don Choimisiún
 • Cruinnithe choláiste na gCoimisinéirí a ghairm agus bheith ina chathaoirleach orthu
 • Obair an Choimisiúin a stiúradh maidir le beartais an AE a chur chun feidhme
 • Páirt a ghlacadh i gcruinnithe G7
 • Rannchuidiú le mórdhíospóireachtaí i bParlaimint na hEorpa agus idir rialtais an AE i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán an Choimisiúin
Tuilleadh eolais faoin gCoimisiún Eorpach
Tuilleadh eolais ar an dóigh a gceaptar Coimisinéirí

Uachtaránacht ar Chomhairle an AE

Níl uachtarán buan amháin ag Comhairle an AE - áit a ndéanann na hairí náisiúnta plé ar reachtaíocht an AE. Is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle ina seilbh aici a stiúrann an obair sin. Bíonn sealaíocht 6 mhí ag na Ballstáit ar a chéile sa ról sin. Mar shampla, is iad ionadaithe thír na huachtaránachta a bheidh ina gcathaoirligh ar na cruinnithe.

Tuilleadh eolais faoi Chomhairle an AE

Back to top