Euroopan Unioni

EU:n keskeisten toimielinten johtajat – tehtäväjako

EU:n keskeisten toimielinten johtajat – tehtäväjako

EU:n keskeisiä toimielimiä johtavat seuraavat henkilöt.

Euroopan parlamentin puhemies – David-Maria Sassoli

David-Maria Sassoli

Toimikausi: heinäkuu 2019 – joulukuu 2021

Nimitystapa: Euroopan parlamentin jäsenten valitsema

Tehtävät:

 • varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattaminen
 • valvoa parlamentin ja valiokuntien toimintaa
 • edustaa parlamenttia kaikissa oikeudellisissa asioissa ja kansainvälisissä suhteissa
 • antaa lopullinen hyväksyntä EU:n budjetille.

Lisätietoa Euroopan parlamentin puhemiehen työstä
Lisätietoa Euroopan parlamentista

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja – Charles Michel

Charles Michel

Toimikausi: joulukuu 2019 – toukokuu 2022

Nimitystapa: EU-maiden valtionpäämiesten tai pääministerien nimittämä

Tehtävät:

 • johtaa – yhteistyössä komission kanssa – Eurooppa-neuvoston työtä EU:n yleisten poliittisten linjausten ja painotusten määrittämisessä
 • edistää yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa
 • edustaa EU:ta ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.

Lisätietoa Eurooppa-neuvoston puhemiehen työstä
Lisätietoa Eurooppa-neuvostosta

Euroopan komission puheenjohtaja – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Toimikausi: joulukuu 2019 – lokakuu 2024

Nimitystapa: EU-maiden valtionpäämiesten tai pääministerien nimittämä ja Euroopan parlamentin hyväksymä

Tehtävät:

 • antaa komissiolle poliittiset suuntaviivat
 • koollekutsua komissaarien kokoukset ja johtaa niitä
 • johtaa komission työtä EU-politiikan täytäntöönpanossa
 • osallistua G7-kokouksiin
 • osallistua tärkeimpiin keskusteluihin sekä Euroopan parlamentissa että EU-maiden hallitusten kanssa Euroopan unionin neuvostossa.

Lisätietoa komission puheenjohtajan työstä
Lisätietoa Euroopan komissiosta
Lisätietoa komissaarien nimittämisestä

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio

Euroopan unionin neuvostolla – jossa jäsenmaiden ministerit keskustelevat EU:n lainsäädännöstä – ei ole pysyvää yksittäistä johtajaa. Kukin EU-maa johtaa sen työskentelyä vuorollaan 6 kuukauden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona. Esimerkiksi kokouksia johtaa aina joku puheenjohtajavaltion edustaja.

Lisätietoa EU:n neuvostosta

Back to top