Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι πρόεδροι της ΕΕ – ποιος κάνει τι;

Οι πρόεδροι της ΕΕ – ποιος κάνει τι;

Επικεφαλής καθενός από τα 3 βασικά όργανα της ΕΕ είναι ένας πρόεδρος.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani

Antonio Tajani

Διάρκεια θητείας: Ιανουάριος 2017 - Ιούλιος 2019

Εξελέγη από: τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ρόλος:

 • Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών
 • Εποπτεύει τις διάφορες δραστηριότητες και επιτροπές του Κοινοβουλίου
 • Εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε όλες τις νομικές υποθέσεις και στις διεθνείς σχέσεις του
 • Δίνει την τελική έγκριση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ

Χέρμαν Βαν Ρομπέι

Διάρκεια θητείας: Ιούνιος 2017 – Νοέμβριος 2019

Διορίστηκε από: τους ηγέτες των κρατών μελών (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ).

Ρόλος:

 • Ηγείται των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της ΕΕ - σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Προάγει τη συνοχή και τη συναίνεση εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Διάρκεια θητείας: Νοέμβριος 2014 - Οκτώβριος 2019

Διορίστηκε από: τους ηγέτες των κρατών μελών (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ), με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ρόλος:

 • Παρέχει πολιτική καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του σώματος των επιτρόπων
 • Ηγείται της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ
 • Συμμετέχει στις συνόδους της ομάδας χωρών G7
 • Παίρνει μέρος σε σημαντικές συζητήσεις που διεξάγονται τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περισσότερα για τον τρόπο διορισμού των επιτρόπων

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ - στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών συζητούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία - δεν έχει μόνιμο πρόεδρο. Επικεφαλής του έργου του είναι η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, καθήκοντα προέδρου στις συνεδριάσεις του ασκούν εκπρόσωποι της προεδρεύουσας χώρας.

Περισσότερα για το Συμβούλιο της ΕΕ

Back to top