Europæiske Union

EU's formænd – hvem laver hvad?

EU's formænd – hvem laver hvad?

De 3 store EU-institutioner har hver en formand.

Europa-Parlamentets formand – Antonio Tajani

Antonio Tajani

Embedsperiode: Januar 2017 - Juli 2019

Valgt af: medlemmerne af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Sikrer, at de parlamentariske procedurer følges
 • Fører tilsyn med Parlamentets forskellige aktiviteter og udvalg
 • Repræsenterer Parlamentet i alle juridiske forhold og i dets internationale forbindelser
 • Giver endeligt grønt lys for EU's budget

Mere om jobbet som Europa-Parlamentets formand
Mere om Europa-Parlamentet

Det Europæiske Råds formand – Donald Tusk

Donald Tusk

Embedsperiode: Juni 2017 til november 2019

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer)

Rolle:

 • Leder Det Europæiske Råds arbejde med at fastlægge EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter – i samråd med Kommissionen
 • Fremmer samhørighed og enighed internt i Det Europæiske Råd
 • Repræsenterer EU udadtil i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål

Mere om jobbet som Det Europæiske Råds formand
Mere om Det Europæiske Råd

Kommissionens formand – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Embedsperiode: November 2014 - Oktober 2019

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer) og godkendt af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Giver Kommissionen politisk vejledning
 • Indkalder til og leder møder i kommissærkollegiet
 • Leder Kommissionens arbejde med at føre EU's politikker ud i livet
 • Deltager i G7-møder
 • Bidrager til vigtige forhandlinger både i Europa-Parlamentet og mellem EU-landenes regeringer i Rådet for Den Europæiske Union

Mere om jobbet som Kommissionens formand
Mere om Kommissionen
Mere om, hvordan kommissærerne udnævnes

Formandskabet for Rådet

Rådet for EU – hvor landenes ministre drøfter EU-lovgivningen – har ikke den samme person som fast formand. Arbejdet ledes af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år. Det er f.eks. repræsentanter for formandskabslandet, der leder møderne.

Mere om Rådet for EU

Back to top