European Union website, the official EU website

Pengar och EU

EU:s budget finansieras bland annat genom att varje medlemsland bidrar med en andel av sin bruttonationalinkomst. Budgeten används till alltifrån insatser för att höja levnadsstandarden i fattigare regioner till att trygga livsmedelsförsörjningen. Euron är gemensam valuta i de flesta EU-länder.

Hur finansieras EU:s verksamhet?

EU får in pengar på flera sätt: genom bidrag från medlemsländerna, genom tullar på varor från länder utanför EU och genom en procentandel av den moms som tas ut i medlemsländerna.

Hur används EU:s budget?

Via EU:s budget betalas en rad verksamheter, t.ex. landsbygdsutveckling, miljöskydd, skydd av de yttre gränserna och främjande av mänskliga rättigheter. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet beslutar om budgetens storlek och hur den ska användas, men kommissionen och EU-länderna ansvarar för de faktiska utgifterna.

Euron

Euron – som används varje dag av cirka 338,6 miljoner människor i Europa – är det mest handfasta beviset på samarbetet mellan EU-länderna. Alla som reser utomlands eller handlar på webbplatser i andra EU-länder ser direkt den praktiska nyttan med euron.

Den ekonomiska och finansiella krisen

Den globala ekonomiska krisen som inleddes 2008 har krävt snabba och ihållande insatser från EU-länderna, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen. De arbetar nära tillsammans för att stödja tillväxt och sysselsättning, skydda besparingar, upprätthålla kreditflödet till företag och hushåll och förbättra styrelseformerna.