European Union website, the official EU website

Pengar och EU

EU:s budget finansieras bland annat genom att varje medlemsland bidrar med en andel av sin bruttonationalinkomst. Budgeten används till alltifrån insatser för att höja levnadsstandarden i fattigare regioner till att trygga livsmedelsförsörjningen. Euron är gemensam valuta i de flesta EU-länder.

 

Den globala ekonomiska krisen som inleddes 2008 har krävt snabba och ihållande insatser från EU-länderna, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen. De arbetar nära tillsammans för att stödja tillväxt och sysselsättning, skydda besparingar, upprätthålla kreditflödet till företag och hushåll och förbättra styrelseformerna.