Europeiska Unionen

Pengar och EU

EU:s budget finansieras bland annat genom att varje medlemsland bidrar med en andel av sin bruttonationalinkomst. Budgeten används till alltifrån insatser för att höja levnadsstandarden i fattigare regioner till att trygga livsmedelsförsörjningen. Euron är gemensam valuta i de flesta EU-länder.

Back to top