European Union website, the official EU website

Proračun EU

Proračun EU se financira iz različnih virov, tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav članic. Proračunska sredstva so med drugim namenjena dvigu življenjskega standarda v revnih regijah in skrbi za varnost hrane. Evro je skupna valuta večine držav EU.

Viri financiranja EU

Evropska unija prihodke črpa iz različnih virov: prispevkov držav članic, uvoznih dajatev za proizvode iz držav zunaj EU in odstotnega deleža davka na dodano vrednost, ki ga pobirajo države članice.

Poraba proračunskih sredstev EU

Iz proračuna EU se financirajo številne dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic. Evropska komisija, Svet in Evropski parlament odločajo o višini proračuna in dodeljevanju sredstev. Toda odgovornost za dejansko porabo sredstev nosijo Evropska komisija in države EU.

Evro

Evro, s katerim vsak dan plačuje približno 338,6 milijonov evropskih državljanov, je otipljiv dokaz sodelovanja držav EU. Evropskim državljanom prinaša veliko koristi, zlasti kadar potujejo v tujino ali opravljajo spletne nakupe na tujih spletnih straneh.

Gospodarska in finančna kriza

Zaradi svetovne gospodarske krize, ki se je začela leta 2008, so države članice EU, Evropska centralna banka in Evropska komisija prisiljene sprejemati nekatere odločne in trajnostne ukrepe, in tako podpreti gospodarsko rast in zaposlovanje, zavarovati prihranke, ohraniti dostopnost posojil za podjetja in gospodinjstva, zagotoviti finančno stabilnost ter izboljšati sistem finančnega upravljanja.