Evropska unija

Proračun EU

Proračun EU se financira iz različnih virov, tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav članic. Proračunska sredstva so med drugim namenjena dvigu življenjskega standarda v revnih regijah in skrbi za varnost hrane. Evro je skupna valuta večine držav EU.

Back to top