European Union website, the official EU website

Peniaze a EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, napríklad z príspevku vo výške určitého percenta hrubého národného dôchodku každého členského štátu. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôznorodé ciele, ako napríklad zvyšovanie životných štandardov chudobnejších regiónov a zaistenie potravín bezpečných pre zdravie. Euro je spoločná mena vo väčšine krajín EÚ.

 

Od prepuknutia v celosvetovom meradle v roku 2008 si hospodárska kríza vyžaduje rýchle a kontinuálne opatrenia zo strany národných vlád, Európskej centrálnej banky a Komisie. Všetky tieto inštitúcie úzko spolupracujú na podpore rastu a tvorby pracovných miest, ochrane úspor, zachovaní poskytovania úverov podnikateľom a domácnostiam, zabezpečovaní finančnej stability a na zavádzaní lepších pravidiel hospodárskej správy a riadenia do budúcnosti.