European Union website, the official EU website

Bugetul UE

Bugetul UE este finanţat din surse care includ un procent din venitul naţional brut al fiecărui stat membru. Acest buget este orientat către domenii foarte diferite, cum ar fi creşterea nivelului de trai în regiunile mai sărace sau garantarea siguranţei alimentare. Euro este moneda comună a celor mai multe ţări ale Uniunii.

 

Criza economică declanşată în 2008 şi care afectează toate ţările din lume a determinat ţările UE, Banca Centrală Europeană şi Comisia să ia măsuri majore şi sistematice. care vizează favorizarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, protejarea economiilor contribuabililor, menţinerea unui flux de lichidităţi corespunzător pentru întreprinderi şi cetăţeni, asigurarea stabilităţii financiare şi crearea unui sistem de guvernanţă mai bun pentru viitor.