European Union website, the official EU website

Bugetul UE

Bugetul UE este finanţat din surse care includ un procent din venitul naţional brut al fiecărui stat membru. Acest buget este orientat către domenii foarte diferite, cum ar fi creşterea nivelului de trai în regiunile mai sărace sau garantarea siguranţei alimentare. Euro este moneda comună a celor mai multe ţări ale Uniunii.

Cum este finanțat bugetul UE?

În bugetul UE se regăsesc nu numai contribuţiile statelor membre, ci şi taxele vamale de import aplicate produselor provenind din afara Uniunii şi un procent din taxa pe valoare adăugată percepută de fiecare ţară.

Cum este cheltuit bugetul UE?

Din bugetul UE sunt finanţate diverse activităţi, de la dezvoltare rurală şi protecţia mediului, până la promovarea drepturilor omului şi asigurarea protecţiei la frontierele externe. Comisia, Consiliul şi Parlamentul sunt instituţiile care au un cuvânt de spus în stabilirea şi alocarea bugetului. Însă Comisia şi statele membre răspund de cheltuirea efectivă a fondurilor.

Moneda euro

Euro, moneda folosită zilnic de aproximativ 338,6 de milioane de europeni, este dovada cea mai tangibilă a cooperării dintre statele membre. Avantajele sale sunt evidente pentru orice persoană care călătoreşte în străinătate sau face cumpărături on-line pe site-uri din alte ţări ale UE.

Criza economică şi financiară

Criza economică declanşată în 2008 şi care afectează toate ţările din lume a determinat ţările UE, Banca Centrală Europeană şi Comisia să ia măsuri majore şi sistematice. care vizează favorizarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, protejarea economiilor contribuabililor, menţinerea unui flux de lichidităţi corespunzător pentru întreprinderi şi cetăţeni, asigurarea stabilităţii financiare şi crearea unui sistem de guvernanţă mai bun pentru viitor.