Eiropas Savienība

Nauda un ES

ES budžetu veido no vairākiem avotiem, tostarp katra dalībvalsts iemaksā zināmu procentuālu daļu no sava nacionālā kopienākuma. Šos līdzekļus tērē ļoti dažādām vajadzībām, piemēram, paaugstina dzīves līmeni relatīvi nabadzīgos reģionos un gādā par pārtikas nekaitīgumu. Vairumā ES dalībvalstu ir vienota valūta eiro.

Back to top