Europos Sąjunga

Pinigai ir ES

ES biudžeto finansavimo šaltiniai įvairūs, tarp jų – tam tikra kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų dalis. Šios lėšos leidžiamos siekiant įvairiausių tikslų, pavyzdžiui, didinti skurdesnių regionų gyvenimo lygį, užtikrinti maisto saugą. Daugumoje ES šalių naudojama bendra valiuta euras.

Back to top