European Union website, the official EU website

Pinigai ir ES

ES biudžeto finansavimo šaltiniai įvairūs, tarp jų – tam tikra kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų dalis. Šios lėšos leidžiamos siekiant įvairiausių tikslų, pavyzdžiui, didinti skurdesnių regionų gyvenimo lygį, užtikrinti maisto saugą. Daugumoje ES šalių naudojama bendra valiuta euras.

Kaip finansuojama ES?

ES pajamas sudaro ne tik valstybių narių įnašai, bet ir lėšos, gaunamos iš produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitų, bei iš kiekvienos valstybės narės renkamo pridėtinės vertės mokesčio dalis.

Kaip naudojamos ES biudžeto lėšos?

ES biudžeto lėšos skiriamos įvairiausiai veiklai: kaimo plėtrai, aplinkos, išorės sienų apsaugai, žmogaus teisių propagavimui ir kt. Apie biudžeto dydį ir jo lėšų paskirstymą nuomonę išsako trys institucijos – Komisija, Taryba ir Parlamentas. Tačiau už pačias išlaidas atsakinga Komisija ir ES šalys.

Euras

Euras – valiuta, kuria kasdien naudojasi apie 338,6 mln. europiečių – yra apčiuopiamiausias ES šalių bendradarbiavimo įrodymas. Euro nauda akivaizdi kiekvienam keliaujančiam į užsienį ar apsiperkančiam internetu kitos ES šalies svetainėje.

Ekonomikos ir finansų krizė

2008 m. pasaulį sukrėtus ekonomikos krizei ES šalių vyriausybės, Europos centrinis bankas ir Komisija ėmėsi intensyvių ilgalaikių veiksmų. Jie visi glaudžiai bendradarbiavo siekdami remti ekonomikos augimą ir užimtumą, apsaugoti santaupas, išlaikyti įmonėms ir namų ūkiams prieinamų kreditų srautą, užtikrinti finansinį stabilumą ir geresnę valdymo sistemą ateičiai.