European Union website, the official EU website

Az EU és a pénz

Az EU költségvetését többek között az egyes tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének bizonyos hányadából finanszírozzák. Ezeket a forrásokat különféle tevékenységekre fordítják, például a szegényebb régiók életszínvonalának növelésére vagy az élelmiszer-biztonságra. A legtöbb uniós ország közös valutája az euró.

Az EU finanszírozása

Az EU bevétele részben a tagállami hozzájárulásokból, részben pedig az Unión kívülről érkező termékekre kivetett importvámokból származik, továbbá az egyes országok által kivetett hozzáadottérték-adó bizonyos hányadából.

Hogyan költi el az EU a pénzt?

Az EU a költségvetéséből számtalan tevékenységet finanszíroz, a vidékfejlesztéstől kezdve a környezetvédelmen át a külső határok védelméig és az emberi jogok előmozdításáig. A Bizottság, a Tanács és a Parlament egyaránt részt vesz a költségvetés összegének és elosztási módjának a meghatározásában. A források tényleges elköltéséért azonban a Bizottság és az uniós tagállamok felelősek.

Az euró

Az uniós országok közötti együttműködés legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a közös fizetőeszköz, az euró, amelyet nap mint nap mintegy 338,6 millió európai polgár használ. Az euró előnyei mindenki számára nyilvánvalóak, aki külföldre utazik vagy más uniós tagállamban üzemeltetett weboldalon kíván vásárolni.

A gazdasági és pénzügyi válság

A gazdasági világválság 2008-as kirobbanása óta az Európai Központi Bank, a Bizottság és az uniós tagállamok kormányai hatékony és következetes intézkedéseket hoztak a problémák orvoslására. Egymással szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy támogassák a növekedést és a foglalkoztatást, védjék a megtakarításokat, jobb kormányzási rendszert léptessenek életbe, valamint hogy biztosítsák a pénzügyi stabilitást és azt, hogy a vállalkozások és a háztartások megfizethető áron jussanak hitelhez.