an tAontas Eorpach

Airgead agus an AE

Maoinítear buiséad an AE ó fhoinsí lena n-áirítear céatadán d'ollioncam náisiúnta gach ballstáit. Caitear é ar iarrachtaí chomh héagsúil leis an gcaighdeán maireachtála a ardú sna réigiúin is boichte agus sábháilteacht bhia a áirithiú. Is é an euro an comhairgeadra i mbunús mór thíortha an AE.

Back to top