European Union website, the official EU website

Airgead agus an AE

Maoinítear buiséad an AE ó fhoinsí lena n-áirítear céatadán d'ollioncam náisiúnta gach ballstáit. Caitear é ar iarrachtaí chomh héagsúil leis an gcaighdeán maireachtála a ardú sna réigiúin is boichte agus sábháilteacht bhia a áirithiú. Is é an euro an comhairgeadra i mbunús mór thíortha an AE.

Cad as a dtagann airgead an AE?

Faigheann an AE fáltais ní hamháin ó ranníocaíochtaí ó bhalltíortha ach lena chois sin ó dhleachta ar allmhairí a ghearrtar ar tháirgí ó lasmuigh den AE agus céatadán den cháin bhreisluacha a ghearrann gach tír.

Conas a chaitear buiséad an AE?

Íoctar as liosta mór gníomhaíochtaí le buiséad an AE, ó fhorbairt na tuaithe agus caomhnú an comhshaoil go cosaint teorainneacha seachtracha agus cur chun cinn chearta an duine. Tá cead aighnis ag an gCoimisiún, ag an gComhairle agus ag an bParlaimint i cé chomh mór is a bheidh an buiséad agus conas a chionroinnfear é. Ach is é an Coimisiún agus tíortha an AE atá freagrach as an gcaiteachas iarbhír.

An euro

Is é an euro – a úsáideann tuairim is 338,6 milliún duine de mhuintir na hEorpa gach lá – an cruthúnas is inbhraite de chomhar idir thíortha an AE. Is léir a bhuntáistí láithreach do dhuine ar bith a thaistealaíonn thar lear nó a dhéanann siopadóireacht ar líne ar shuímh ghréasáin atá lonnaithe i dtír eile de chuid an AE.

An Ghéarcheim Gheilleagrach agus Airgeadais

Ó tháinig sé chun cinn ar fud an domhain sa bhliain 2008 ghríosaigh an ghéarchéim gheilleagrach rialtais náisiúnta an AE, an Banc Ceannais Eorpach agus an Coimisiún chun dianbheart marthanach a dhéanamh. Tá gach institiúid díobh ag oibriú as lámha a chéile chun tacú le fás agus le fostaíocht, coigilteas a chosaint, sreabhadh creidmheasa inacmhainne a choimeád do ghnóthais agus do theaghlaigh, cobhsaíocht airgeadais a chinntiú, agus chun córas rialachais níos fearr a chur i bhfeidhm don todhchaí.