European Union website, the official EU website

EU ja raha

EU:n toiminnan rahoitus saadaan useista eri lähteitä. Esimerkiksi jäsenmaat maksavat EU:n budjettiin tietyn prosenttiosuuden omasta bruttokansantulostaan. Toimet, joihin varat käytetään, vaihtelevat köyhien alueiden elintason nostosta elintarviketurvallisuudesta huolehtimiseen. Useimmissa EU-maissa käytetään yhteistä valuuttaa, euroa.

EU:n talousarvion rahoitus

EU:n tulot muodostuvat paitsi jäsenmaiden maksamista maksuista myös EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista sekä osuudesta, jonka EU saa jäsenmaissa kerätystä arvonlisäverosta.

EU:n talousarviovarojen käyttö

EU:n talousarviosta rahoitetaan lukuisia erilaisia toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistoimenpiteitä, ympäristönsuojelua, ulkorajojen suojelua ja ihmisoikeuksien edistämistoimia. Komissio, neuvosto ja parlamentti päättävät yhdessä talousarvion koosta ja jakoperusteista. Varojen varsinaisesta käytöstä ovat kuitenkin vastuussa komissio ja EU-maat.

Euro

Konkreettisin osoitus EU-maiden välisestä yhteistyöstä on yhteinen raha euro, jota käyttää joka päivä noin 338,6 miljoonaa eurooppalaista. Euron hyödyt käyvät nopeasti selväksi jokaiselle, joka matkustaa ulkomailla tai tekee ostoksia toiseen EU-maahan sijoittautuneesta verkkokaupasta.

Talous- ja finanssikriisi

Ympäri maailmaa vuonna 2008 puhjennut talouskriisi sai EU-maiden hallitukset, Euroopan keskuspankin ja komission ryhtymään intensiivisiin ja pitkäjänteisiin toimiin. Ne ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tukeakseen kasvua ja työllisyyttä, suojatakseen kansalaisten säästöjä, huolehtiakseen siitä, että yritykset ja kotitaloudet ovat voineet saada kohtuuhintaista luottoa, turvatakseen rahoitusvakauden ja luodakseen paremman talouden ohjausjärjestelmän.